زمان مطالعه : ۱ دقیقه

نام کتاب: پنج نمایشنامه کوتاه نویسنده: اوژن یونسکو

مترجم و پژوهشگر: پروفسور احمد کامیابی مسک

انتشارات: قطره

پروفسور “احمد کامیابی مسک”، پنج نمایشنامه ای که در کتاب می خوانیم را از آخرین چاپ در تئاتر کامل یونسکو انتخاب کرده است. نمایشنامه های کوتاهی که یونسکو در سالهای ابتدایی نویسندگی اش نوشته و اغلب آنها به کارگردانی “ژاک پولیه ری” در فرانسه به صحنه رفته اند.

در انتهای هر نمایشنامه، بخشی تحت عنوان گفتاری درباره نمایشنامه ضمیمه شده است. این نوشتار نقد کوتاهی است بر اثر که می تواند به سوالات احتمالی خواننده از متن پاسخ دهد و وی را برای فهم بهتر و بیشتر نمایشنامه ها یاری کند.

ریتم و بازی های زبانی، مهم ترین عاملی است که در این نمایشنامه ها به آن پرداخته شده است. نمود بازی های زبانی در سه نمایشنامه سلام ها و احوال پرسی ها، استاد و صحنه چهار نفره به اوج رسیده اند.

نمایشنامه های کتاب عبارتند از:

  1. سلام ها و احوال پرسی ها (نمایشنامه کوتاه رادیویی)
  2. استاد
  3. نمایشگاه اتومبیل (نمایشنامه کوتاه رادیویی)
  4. دوشیره رسیده
  5. صحنه چهار نفره

برای لذت بردن بیشتر از نمایشنامه های این کتاب، می توانید دو نمایشنامه “درس” و “خانم آوازه خوان کله تاس” را مطالعه کنید.

منودلیار مقاله‌های زیر را به تو پیشنهاد می‌کند.

کتاب “هزار سال دعای خیر”

مزایا و موارد منع انجام جوانسازی صورت به وسیله طب سوزنی

سه نکته برای راه رفتن با کفش پاشنه بلند