زمان مطالعه : ۳ دقیقه

درست غذا خوردن کار خیلی عجیب و غریبی نیست. درست سر میز یا سفره نشستن و غذا خوردن جزء کارهای اولیه و ادب است. چند وقت پیش منودلیار در جلسه نهار کاری شرکت داشت که برگزارکننده با دهان باز غذا می‌خورد و همچین ملچ ملوچی راه انداخته بود که به این فکر افتادم که اتیکت غذا خوردن بنویسم.

  • طرز نشستن: شاید میزبان بخواهد که مهمان‌ها به ترتیب خاصی که در نظر گرفته دور میز بنشینند، منتظر بمان تا میزبان صندلی را که برایت در نظر گرفته نشان بدهد. میزبان نیز از قبل باید بداند که مهمان‌هایش به چه ترتیب می‌نشینند.
  • دستمال سفره: در شام یا نهار غیر رسمی به محض نشستن سر میز دستمال سفره را روی پا بگذار، اما در شام رسمی همیشه منتظر میزبان باش تا او اول از دستمال سفره‌اش استفاده کند.
  • غذا سرو کردن: در شام یا نهار غیر رسمی میزبان غذا را برای مهمان می‌کشد یا اینکه هر مهمان برای خودش می‌کشد. در شام رسمی غذا بوسیله پیشخدمت از سمت چپ هر مهمان برای او سرو می‌شود.
  • چیدمان میز: وقتی که جایی رفتی و کنار بشقاب صدهزارتا قاشق، چنگال و کارد باشه، اصلا هول نشین به ترتیب از بیرونی‌ترن قاشق، چنگال و کارد استفاده کنید.
  • کی غذا خوردن را باید شروع کرد؟ در دفتر منودلیار معمولا هر وقت زهرا خانم اجازه حمله را بدهد ما در عرض ده دقیفه غذا را تمام می‌کنیم اما درست غذا خوردن اینگونه نیست. وقتی که مهمان کم باشد مثلا بین دو یا چهار نفر منتظر باش که همه غذا بکشند بعد شروع به خوردن بکن. در شام رسمی پیش از شروع غذا منتظر اجازه میزبان باش.
  • طرز استفاده از قاشق و چنگال: استفاده درست از قاشق و چنگال هم در شام رسمی یا غیر رسمی مهم است. قاشق را در دست راست و چنگال دست چپ مگر اینکه چپ دست باشی.
  • سرو غذا: هر وقت زهرا خانم غذا را روی میز می‌چینه، اعضای دفتر منودلیار بی رحمانه به غذا حمله ور می‌شوند، این اشتباه است. درست این است که دیس غذا در جهت خلاف عقربه ساعت تعارف شود.
  • صحبت کردن در حین غذا خوردن: خواهش می‌کنم که ملچ ملوچ نکن، دندان‌هایت را سر میز پاک نکن و با دهن پر حرف نزن لزومی نداره که لوزه‌هایت را به روبرویی نشان بدهی. وسط غذا خوردن اگر آب بنوشی یا بخواهی صحبت کنی کارد و چنگال را به صورت عدد هشت فارسی روی بشقاب قرار بده.
  • انتهای شام: در شام غیر رسمی معملا دوستان در جمع‌آوری میز به میزبان کمک می‌کنند. در شام رسمی جمع کردن بشقاب به عهده پیشخدمت است.
  • ترک کردن میز: درست این است که وقتی میزبان دستمال سفره‌اش را روی میز بگذارد و بلند شود ما می‌توانیم میز را ترک کنیم.

آخر از همه موقع خداحافظی خواهشا با تعارف‌های نیم ساعته میزبان را دم در نگه ندار، یادت باشد که او تمام روز در آشپزخانه بوده، استرس پختن و مهمان‌نوازی را داشته و فوق العاده خسته است.

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند.

هر چند وقت یکبار باید لباس خواب را شست؟

سوپ تره فرنگی و سیب زمینی

اتیکت چهارشنبه سوری