زمان مطالعه : ۲ دقیقه

“Nyepi” (نی پی)، روز سکوت در بالی و بزرگداشت سال جدید (ساکا) است. این جشن، عمدتا از ۶ صبح مارس به مدت ۲۴ ساعت، در بالی اندونزی جشن گرفته می شود که با سکوت، روزه و مدیتیشن همراه است.

 “نی پی” روز بازتاب به خود و دارای محدودیت های خاصی است. کار، سرگرمی و مسافرت مجاز نیست؛ آتشی نباید روشن کرد و تمام چراغها کم نور است. حتی برای برخی از افراد صحبت کردن و غذا خوردن نیز ممنوع است. به علت این محدودیت ها، خیابان ها و جاده های بالی بسیار خلوت هستند، هیچ سر و صدایی شنیده نمی شود و اکثرا در این روز می خوابند. تنها افرادی که در سطح شهر دیده می شوند، مردان امنیتی سنتی (Pecalang)، هستند که از قانون شکنی جلوگیری می کنند. اگر چه “نی پی” یک تعطیلات هندو است، ساکنان غیر هندو و توریست‌ها نیز ملزوم به رعایت این محدودیت ها و ممنوعیت‌ها هستند. توریست ها نباید از محل اقامت خود خارج شوند و اجازه ندارند در خیابان ها و کنار ساحل قدم بزنند. حتی فرودگاه بالی نیز تعطیل است. تنها وسایل نقلیه اضطراری و زنان باردار، از این قانون مستثنی هستند. فعالیت های اجتماعی از روز بعد (Ngembak Geni) آغاز می شود و اعضای خانواده و دوستان برای طلب بخشش و انجام مراسم مذهبی، کنار هم جمع می شوند.

منودلیار مقاله‌های زیر را به تو پیشنهاد می‌کند.

بالی بهشتی بر روی زمین

سفرنامه استانبول، شهر دو قاره ای