زمان مطالعه : ۲ دقیقه

نام کتاب : معماری اختیار یا سرنوشت

نویسنده: لئون کرییر

مترجم:گروه مترجمان زیر نظر مهرداد قیومی بیدهندی

ناشر: روزنه

لئون کرییر معمار و اندیشمند اهل لوکزامبورگ است. او در پی آن است تا مشکلات ساختمان ‌ها و شهرهای امروزی را بشناسد و برای آنها راه حل‌ هایی ارائه دهد. در مقدمه کتاب نیز نویسنده با مطرح کردن پرسش‌هایی چالش برانگیز برای خوانندگان و قرار دادن آنها در شرایط مختلف چهره‌ای از تاثیر زندگی شهری بر انسان‌ها را متصور می‌شود. او می گوید که آیا تا به حال تصور کرده‌اید اگر روزی به علتی نامعلوم تمام خانه‌هایی که در ۵۰ سال اخیر در شهر و پیرامون ما ساخته شده‌ به یکباره محو شوند و یا از بین بروند در این صورت چه بر سر ما و شهرهایمان می‌آید؟ آیا بودن و یا نبودن ما در شهرهایمان احساس می‌شود؟ آیا شهر و یا اماکنی وجود دارند که به آن احساس تعلق خاطر کنیم و آن را آزادانه انتخاب کنیم و بخواهیم در آن‌جا زندگی کنیم؟

نویسنده در فصل آغازین کتاب، نویسنده چهره‌ها و چشم اندازهای مدرنیته‌ی شهر، اعتبار و وظیفه‌ی معمار را بیان می‌کند. در فصل دوم نویسنده به ماهیت موضوع معماری می‌پردازد و در آن به تفصیل به بیان موضوع فناوری و بیان معماری، بناهای مونومان راستین و دروغین، گزیده اصطلاحات و مفاهیم مدرنیته، مدرنیسم، سنت و … را می‌پردازد. در ادامه به نقد ایدئولوژی‌های مدرنیست می‌پردازند و سپس چشم اندازهایی برای شهرسازی جدید به تصویر کشیده می‌شود. در فصول بعدی نویسنده به مباحثی از قبیل چند کانونی اجتماع‌های شهری، فایده‌ی همه جانبه‌ی ایجاد صنعت، پیشه‌وری جدید یا انقلاب صنعتی چهارم می‌پردازد و مسائلی از قبیل ساختار و صورت محله‌ی شهری، فرهنگ سنتی، معماری و سیاست، سرنوشت معماری سنتی، ارزش‌های جاویدان اصول معماری سنتی، نقد صنعتی کردن ساختمان و ارزیابی بناها از طریق دوره دوامشان می‌پردازد.

منودلیار کتاب های زیر را به تو پیشنهاد می کند.

راز لکنت زبان

پرسه در دهکده شعر جهانی

فیلیپ راث، نویسنده آمریکایی درگذشت