زمان مطالعه : ۲ دقیقه

پانزده سال پیش برای سفره هفت سین یک ماهی قرمز خریدم. آن را در یک تنگ خوشگل گذاشتیم و هر روز هم بهش غذا می دادیم. دو روز از آمدن ماهی قرمز گذشته بود و ما هر شب صدای سوت عجیبی می شنیدیم، تمام پریزهای برق، وسایل برقی و تمام خانه را چک کردیم، اما متوجه نمی شدیم این صدای تیز که روی مغزمون پیاده روی می کرد از کجاست. تا اینکه یک شب منبع این صدا را پیدا کردیم.. تنگ ماهی

 بله، ماهی قرمز ما جیغ می زد!! خیلی تعجب کردیم چون هیچ وقت ندیده و نشنیده بودم که ماهی قرمز جیغ بزند! علاوه بر جیغ زدن، ماهی قرمز از زندگی اش سیر شده بود و چندین بار با پریدن از تنگ، برای خودکشی تلاش می کرد.  روز بعد رفتیم یک آکواریوم زیبا با کلی اسباب بازی، غذاهای متنوع، ویتامین و گیاه مخصوص خریدیم.

به مدت سه سال این ماهی را داشتیم، به صدای جیغ اش عادت کرده بودیم و او هم همچنان سعی می کرد که از آکواریوم بیرون بپرد! البته دو بار موفق به پریدن شد و روی زمین افتاد و ما آن را دوباره به خانه زیبایش برگرداندیم. یک بار بعد از غذا دادن ماهی، یادمان رفته بود که در آکوارویم را ببندیم، از بیرون برگشته بودیم و ماهی عزیز را روی زمین دیدیم، معلوم بود مدت طولانی از آب بیرون است، خیلی ناراحت شدیم، از روی عادت آن را در آب انداختیم، زنده شد و شنا کرد، واقعا معجزه بود. البته آخرش هم به آرزویش رسید و اینگونه به زندگیش خاتمه داد.

بعد از آن هیچ وقت خیلی دلم نمی آمد که ماهی بگیرم.

سالیان سال است که بحث در مورد خرید ماهی عید بیشتر می‌شود. امروزه مردم در مورد این ماهی ها آگاهی بیشتری دارند. برای همین چند نکته مهم را به تو یادآوری می کنم:

  • امسال اگر ماهی قرمز سر سفره هفت سین نداری، هیچ اشکالی ندارد و موجب بد شانسی نمی شود.
  • اگر ماهی قرمز خریدی، حتما به آن رسیدگی کن.
  • برای تنگش فیلتر بگیر، گناه دارد.
  • تا چند سال پیش فروشنده ها، غذای ماهی نداشتند، چون اعتقاد داشتند که ماهی عید غذا نمی خورد، اما ماهی یک موجود زنده است و غذا لازم دارد.

چندین سال است که خانه ما ماهی قرمز ندارد و سفره هفت سینمان همچنان زیباست.

سال نو بی نظیری را برات آرزو می کنم.

منودلیار مقاله‌های زیر را به تو پیشنهاد می‌کند.

چهار شنبه سوری

نگاهی به تقویم ایران باستان