زمان مطالعه : ۲ دقیقه

 

نام کتاب: عاشقانه های شاعر گمنام

نوشته های منتشر نشده و گزیده شعرها

شاعر: ریچارد براتیگان

مترجم: علیرضا بهنام

«روزی

زمان

خواهد مرد

و

عشق

دفنش

خواهد کرد.»

براتیگان شاعری است که بین سال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۸۴ میلادی در این جهان می زیست. مجموعه شعرهای عاشقانه های شاعر گمنام وی مربوط به زمانی است که هنوز به عنوان شاعر به جهانیان معرفی نشده بود. براتیگان اشعار را نزد ادنا وبستر گذاشته بود و او پس از مرگش آن ها را در اختیار ناشر قرار داد.

«دارم نگاه می کنم

به صلیب هایی چوبی

چنان کهنه

که دیگر چیزی

بر آنها

نوشته نشده است

این جا

ردیفی طولانی است

از صلیب

صلیب هایی هست

تکیه داده به قبرهای زیبای مرمری

صلیب هایی هست

افتاده بین درخت ها»

براتیگان زندگی را سروده است. کارهای روزمره ای که در قالب شعر برای خوانده شدن نوشته شده اند.

«تو را یادم هست

که کوکا می خوردی

هرگز نمی دانستم

کسی که

کوکا می خورد

می تواند شعری زیبا باشد»

کتاب را می توان مجموعه ای یافت از اشعار، داستان های کوتاه و هر آنچه که شاعری گمنام در آغاز راه نوشتن به رشته تحریر در آورده است. اغلب آن ها به فردی تقدیم شده اند. اما آنچه در پس تمامی اشعار خودنمایی می کند جستجوی عشق است.

«به دختری

روحم را دادم

نگاهی به آن کرد

لبخندی محو زد

و انداختش

توی ناودان

بی اعتنا

خدایا! چقدر کلاس داشت.»

منودلیار کتاب های زیر را به تو پیشنهاد می کند.

آیدا در آینه

عشق پرنده ای آزاد و رها

پنج کتاب فروغ فرخزاد