زمان مطالعه : ۳ دقیقه
موش

موش

توقعت را از دیگران کاهش بده تا آرامش بیشتری داشته باشی. برای حل بهتر سوء تفاهمات، بهترین راه حل گفتگو کردن است. دغدغه های مالی اخیر به زودی رو به حل شدن می روند و وضعیت به طرز معجزه آسایی بهبود می یابد.

گاو

گاو

این روزها، روزهای مناسبی برای شروع فعالیت های جدید نیست؛ بهتر است انجام این کار ها را به زمانی دیگر اختصاص بدهی. از بدبینی و سوء ظن بی دلیل بپرهیز و قبل از پیدا کردن مدرک، به کسی تهمت نزن.

ببر

ببر

در محیط حرفه ای خوبی قرار داری، اما باید مراقب افرادی که به دنبال به دردسر انداختن تو هستند باشی. با کسانی که دوستشان داری اوقات بیشتری را سپری کن. مراقب حرف و حدیث های ناخواسته باش و خودت را وارد این بحث ها نکن.

خرگوش

خرگوش

برای گرفتن تصمیم درست، با افراد مورد اعتماد و با تجربه مشورت کن. نیاز های روحی ات را نادیده نگیر و به انجام کار های مورد علاقه ات بپرداز. زندگی عاطفی ات آرام و عاشقانه خواهد بود و مشکلی در این باره ذهن تو را درگیر نخواهد کرد.

اژدها

اژدها

امروز احساساتت نقش مهمی در طول روز بازی می کنند و کاملا کنترل فکر و ذهن تو را به دست می گیرد. حتی گاهی به طور کامل بر روی تصمیم گیری هایت اثر خواهد داشت.

مار

مار

به یک دوره استراحت نیاز داری. به تازگی تنش ها و استرس های زیادی را پشت سر گذاشته ای و امروز شروع آسودگی خیال و فکرت خواهد بود پس به خودت استراحت بده و به تفریحات مورد علاقه ات بپرداز.

اسب

اسب

امروز زندگی روی دور کند خود افتاده است و کار ها شاید بیش تر از آنچه انتظار داری زمانبر شده باشند ولی این ها هیچ کدام دلیل برای عدم تحقق موفقیت امروز ندارند. اتفاق های خوب در راه است.

قوچ

قوچ

امروز روز یادگیری یک علم جدید است. شاید ریاضیات یا فیزیک بتواند روح جستجوگر و کنجکاو تو را پس از مدت ها به ارامش برساند. با مباحث ابتدایی شروع کن و کم کم پیش برو.

میمون

میمون

خودت را برای یک سفر کوتاه اما هیجان انگیز آماده کن. بهتر است روی قولی که داده ای ایستادگی کنی و با شکستن آن، دوستی ها را به هم نریزی. می توانی پیش از رسیدن آن روز، برنامه هایت را مرتب کنی که استرس کارها را نداشته باشی.

خروس

خروس

ماجراجویی در انتظار توست که به نتایج خوبی منجر می شود. برنامه هایی که در ذهن داری به مرور اما با شادی انجام می شوند و این پیگیری کارها منجر به آرامش تو خواهد شد. همه چیز را طبق نظم جلو ببر و از عجله دوری کن.

سگ

سگ

شاید نیاز باشد کمی در مسیر توقف کنی و به چشم اندازی که پشت سر گذاشته ای بیشتر دقت کنی. آیا روندی که پیش آمده ای ارزش این همه زحمت را داشته است؟ به مرور برنامه هایت را پیش می بری و نتیجه از آن چه که فکر می کنی بهتر خواهد بود.

خوک

خوک

زندگی در جریان است و این برای تو پر از تجربیات تلخ و شیرین خواهد بود. به تمام وقایع توجه کن و تلاش کن بدون نگرانی جلو بروی. آنچه که در سر داری محقق می شود اگر کمی صبوری کنی و برایش آماده تر شوی.