زمان مطالعه : ۳ دقیقه

موش

به شدت درگیر مسائل مالی شده ای، بهتر است تعادل لازم را در روند زندگی‌ات ایجاد کنی درغیر این صورت قادر نخواهی بود به جایگاهی که در نظر داری برسی.

گاو

صبرت تمام شده و تصمیم گرفته‌ای سبک و روش زندگی ات را تغییر دهی. احساس می کنی تلاش هایت هیچ نتیجه ای را در بر نداشته. خودت را سرزنش نکن و کمی دیگر به خودت فرصت بده.

ببر

امروز حضور یک دوست یا یکی از نزدیکانت، زندگی‌ات را دگرگون خواهد کرد. این فرد بالاخره به قول خود عمل کرده و روند زندگی ات را دستخوش تغییر خواهد کرد.

خرگوش

امروز زمان کافی برای انجام کارهای شخصی ات را نخواهی داشت و مجبور هستی به خواسته های اطرافیانت توجه کنی. دیگران به توجه و محبت تو نیاز دارند.

اژدها

نظر دیگران در مورد کارها و فعالیت‌های اخیرت برای تو بسیار اهمیت دارد. نسبت به درست بودن عملکردت تردید داری. به خودت و توانایی هایت ایمان داشته باش.

مار

امروز ممکن است با مسائل و کارهای جدید و غیرمنتظره ای روبرو شوی. تو قادر خواهی بود مثل همیشه شرایط را به خوبی مدیریت و تجربیات بسیار جالبی کسب کنی.

اسب

امروز ممکن است از طرز برخورد فردی بسیار شگفت زده شوی اما بهتر است از واکنش نشان دادن سریع خودداری کنی و اجازه دهی این موضوع در سکوت و بی‌تفاوتی حل شود.

قوچ

امروز کمی حساس شده ای و صبر و تحمل خود را از دست داده‌ای. شک و تردید را کنار بگذار و دست از تلاش بر ندار زیرا به زودی نتیجه زحمات خود را خواهی دید.

میمون

امروز ممکن است نظرات مخالف دیگران باعث ناراحتی و عصبانیت تو شود. به نظر دیگران احترام بگذار و اجازه بده تا تمام کارها با روال عادی خود پیش بروند.

خروس

دیگران از تو انتظار دارند که موقعیت خاصی را اداره و مدیریت کنی. این خواسته در ظاهر دشوار و غیرعملی به نظر می رسد اما تو به راحتی از عهده آن برخواهی آمد.

سگ

امروز اگر تمام درخواست هایت با مخالفت رو به رو شد، عصبانی نشو. به هیچ وجه در برابر دیگران واکنش تند نشان نده. تنها کافی است صبر داشته باشی.

خوک

امروز ترجیح می دهی تنها باشی و بر روی کارها و برنامه هایت تمرکز کنی. فرصت خوبی فراهم شده تا به آرزوها و رویاهایت توجه کنی و بهترین راه برای رسیدن به آن ها را پیدا کنی.