زمان مطالعه : ۴ دقیقه
موش

موش

تلاش برای باز کردن راه و تبدیل موانع به فرصت های جدید در مسیر روشنی قرار دارد. مراقب باش و محتاطانه عمل کن. سعی کن منصف باشی و میان دور و نزدیک فرق نگذاری.

گاو

گاو

آیا تلاش شخصی فقط کار را پیچیده تر می کند؟ حتی اگر چیز ها به نظر تو صریح و واضح هستند اما باز هم با دقت بیشتری به آن ها نگاه کن تا مسائل بیشتری روشن شود. وقت مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. سعی کن ضایعات و هزینه های اضافی را کاهش بدهی.

ببر

ببر

شک کردن به یک خیانت می تواند رابطه را به سمت و سوی عجیب و غریبی بکشاند. سعی کن خشم خود را کنترل کنی تا تصمیم های پایدار تری گرفته شود. بهترین توصیه این است که عشق خود را با احتیاط و آرام پیش ببری.

خرگوش

خرگوش

گاهی بهتر است از انتقاد خودداری کنی تا دیگران تو را با روحیه مهربان تری هم ببینند. در این صورت ممکن است آن ها در برطرف کردن موانع به تو کمک بیشتری کنند. سعی کن با همه افراد موجه ارتباط برقرار کنی زیرا استعداد های پنهانی از میان آن ها بیرون می آید.

اژدها

اژدها

امروز روز غافلگیری برای تو اژدهای عزیز است. امروز تقریباً تمام قواعدی که در زندگی به کار می بردی و به آن ها عادت داشتی شکسته می شود. با تغییری بزرگ روبرو می شوی که بیش تر ابعاد زندگی ات را در بر می گیرد. برای پذیرش تغییر خودت را آماده کن.

مار

مار

سرمایه گذاری در آن تجارت پر از ریسک را فراموش کرده و به جای آن دارایی هایت را برای سرمایه گذاری روی پروژه پر سودی که به زودی سر راهت قرار می گیرد پس انداز کن. بگذار پستی و بلندی های پیش روی ات تمام شود و دوباره در مسیر هموار قدم بگذاری.

اسب

اسب

امروز شانس با تو همراه می شود اگر تو هم حاضر باشی از منطقه امنی که برای خودت ساخته ای بیرون بیایی و پا در سرزمین ناشناخته ها بگذاری. هیچ چیز با ارزشی بدون سختی بدست نمی آید پس  خودت را برای جنگ برای به دست آوردن چیز هایی که دوست داری آماده کن.

قوچ

قوچ

امروز چالش های وسوسه انگیزی سر راه تو قرار می گیرند که بهتر است فریب آن ها را نخوری و از مسیر اصلی خود منحرف نشوی چون این چالش های به ظاهر وسوسه انگیز با هدف های تو هماهنگی نداشته و فقط تو را از آن ها دور می کند.

میمون

میمون

نفوذ حرف اطرافیان روی تو زیاد است و همین موضوع باعث درجا زدن تو می شود. به جای گوش دادن به حرف همه، یک یا دو نفر از دوستان مورد اعتماد و صمیمی ات را به عنوان مشاور یا همراز انتخاب کن و صرفاً به آن ها اعتماد کن. همه از زندگی تو خبر ندارند و قرار نیست برای تو تعیین تکلیف کنند. 

خروس

خروس

یکی از دوستان نزدیک تو دچار مشکل مهمی شده که شاید نتوانی آن را حل کنی؛ اما بهتر است در این شرایط کنار او باشی و با همدلی و هم دردی، به او آرامش بدهی. اجازه بده در مورد مسائلی که آزارش می دهد با تو درد دل کند؛ شاید در روند همین صحبت ها، راه حل خوبی برای مشکلات پیدا شد. 

سگ

سگ

هیچ چیز مثل حقیقت تو را به موفقیت نمی رساند. تصور نکن که با دروغ گویی پیشرفت می کنی یا مسیر را دور می زنی؛ دروغ شاید میانبر باشد اما مقصد اشتباهی را در پی دارد. با مهارت های کلامی دیگران را فریب نده تا خودت هم دچار فریب و سوء برداشت نشوی. 

خوک

خوک

تو زبان شیوا و زیبایی داری و می توانی برای رسیدن به خواسته هایت از آن استفاده کنی. گاهی انتقال مفاهیم و افکار سخت است؛ اما تو دایره لغات گسترده ای داری که می توانی به خوبی حرفت را به طرف مقابل بفهمانی. از این ویژگی برای رسیدن به خواسته هایت استفاده کن.