زمان مطالعه : ۳ دقیقه
موش

موش

بدون تحقیق و بررسی صحبت های اطرافیانت را قبول نکن. تو بسیار انتقادپذیر هستی و نظرات دیگران بیش از حد بر روی تو تاثیر می گذارد. کمی به جزئیات نیز دقت کن.

گاو

گاو

امروز بین تو و دیگران در محل کار ممکن است کمی درگیری پیش بیاید. مثل همیشه با خونسردی کامل، شرایط را کنترل کن تا هوشمندانه و به نحو احسنت بر مشکلات غلبه کنی.

ببر

ببر

مدتی است که احساس می کنی کارها و وظایفت نتیجه مثبتی در پی ندارد و کاملا بی فایده هستند. خوشبختانه این قدرت را داری که شرایط را تغییر داده و آگاهانه تصمیم گیری کنی.

خرگوش

خرگوش

خوشبختانه با وجود خستگی روزهای گذشته، روز بسیار خوبی در پیش خواهی داشت و بدون نگرانی از کارهای ناتمامت، تمام وظایفت را به موقع به پایان خواهی رساند.

اژدها

اژدها

به دلیل مشغله کاری زیاد، مجبور هستی تمام روز را در خانه بمانی، از مسئولیت‌هایت فرار نکن زیرا پیگیری کردن برنامه ها و انجام تمام کارهایت، اهمیت بسیار زیادی دارد.

مار

مار

خوشبختانه تو فرد بسیار صبوری هستی و همیشه با خونسردی شرایط سخت و بحرانی را کنترل و مدیریت می کنی. امروز کمک به یکی از نزدیکانت را در اولویت قرار خواهی داد.

اسب

اسب

روحیه و نگرش‌ مثبت تو باعث شده تا در جمع ها مورد توجه قرار بگیری. این موضوع باعث شده برخلاف گذشته مدت زیادی را در تنهایی سپری نکنی و در فعالیت های اجتماعی شرکت کنی.

قوچ

قوچ

برای تغییراتی که اخیرا در زندگی ات ایجاد شده کاملا آمادگی داشتی اما برخی موضوعات پیش بینی نشده کاملا تو را غافلگیر کرده است. نگران نباش و در صورت لزوم از نزدیکانت درخواست کمک کن.

میمون

میمون

زمان آن فرا رسیده تا نقشه‌ها و طرح‌هایت را عملی کنی اما موضوعی ذهنت را درگیر کرده که مانع از برنامه‌ریزی تو شده است. به سادگی فرصت ها را از دست نده.

خروس

خروس

اخیرا با عدم برنامه ریزی، وقت خود را به شدت تلف می کنی. با این روند به هیچ یک از اهداف و خواسته هایت دست پیدا نمی کنی پس عجله کن و به دنبال راهکاری مناسب باش.

سگ

سگ

از رفتار یا صحبت های خود کمی پشیمان هستی اما متاسفانه به جای جبران کردن حرفی که قبلا زده‌ای، شرایط را پیچیده تر  کرده ای. هنوز دیر نیست پس هرچه زودتر این کدورت را برطرف کن.

خوک

خوک

صحبت های یکی از دوستانت باعث ناراحتی و رنجش تو شده است. تصور می کنی این فرد احساسات تو را درک نمی کند اما این موضوع سوء تفاهمی بیش نیست که بهتر است آن را برطرف کنی.