زمان مطالعه : ۳ دقیقه
موش

موش

واکنش های هیجانی این روز هایت بسیار زیاد شده و باید مراقب عواقب آن باشی. زندگی اجتماعی ات با تغییرات خوبی همراه است که افراد جدیدی را به زودی ملاقات می کنی. سمایه گذاری در مقیاس های بزرگ فعلا توصیه نمی شود.

گاو

گاو

در زندگی باید کمی صبر و استقامت بیشتری داشته باشی. مسائلی که رویشان تعصب داری این روز ها برایت درگیری ذهنی ایجاد کرده است. پذیرای تغییرات باش و بدان با گم کردن یک مسیر هدفت را از دست نمی دهی فقط باید مسیرت را تغییر بدهی.

ببر

ببر

انرژی های خوبی از خودت بروز می دهی که همه آن ها به سمتت باز خواهند گشت. هرچیزی می تواند این روز ها حقیقت داشته باشد مهم این است که تو چه درسی از آن ها بگیری. کاری که امروز می توانی انجام بدهی شاید برای فردا دیر باشد پس همین امروز انجامش بده.

خرگوش

خرگوش

سعی کن بودجه ات را بین قسمت های مختلف زندگی پخش کنی. در مساله ای دچار تردید شده ای که بهتر است قضاوت نکنی و روشن شدن آن را به زمان بسپاری. آغوشت را برای اتفاق های خوب و بزرگ باز کن که در راهند.

اژدها

اژدها

امروز اطلاعات زیادی در مورد چه کسی، چه زمانی، چه چیزی و کجا در ذهن و فکر تو را چنان به خود مشغول کرده است که لحظه ای نمی توانی آرام بگیری و احساس آرامش کنی. نگران اتفاقاتی که از کنترل تو خارج است، نباش.

مار

مار

اتفاقات و کار هایی که در طول هفته گذشته رخ داده است، نا خودآگاه ذهن تو را به خود مشغول کرده است ولی در اولین روز هفته نیاز به استراحت داری تا بتوانی برای هفته جدید پر انرژی و سرحال باشی. خودت را با بودن در جمع یا فیلم دیدن سرگرم کن تا دهنت آزاد شود.

اسب

اسب

در پایان اولین روز هفته چه چیزی بیشتر از بودن در جمع دوستان و خنده ها و قهقه های از ته دل می تواند تو را سر حال بیاورد. هفته پر کاری را در پیش داری که برای موفقیت در آن به روحیه و انگیزه نیاز داری.

قوچ

قوچ

گاهی بی خیالی بهترین درمان برای تویی است که می خواهی همه چیز آن طور که دوست داری پیش برود و سر ساعت معین به نتیجه مورد نظر برسد. فراموش نکن برخی چیز ها از کنترل تو خارج است.

میمون

میمون

اگر در انتخاب راه خود مصمم هستی نباید به حرف دیگران توجه کنی. با عزم جزم پیش برو و به مسیرت ادامه بده تا مطمئن شوی که به هدف نزدیک شده ای. نیازی نیست در مورد ایده هایی که داری به همه توضیح دهی. به راه ادامه بده و امیدوار باش.

خروس

خروس

کسی که به عنوان یار انتخاب کرده ای برنامه درست و دقیقی ندارد و همین باعث نگرانی تو و عزیزانت شده است. بهتر است از حرف دیگران در این مورد ناراحت نشوی و به مشورت آن ها گوش دهی. کسی که این موضوع را از خارج می بیند بهتر می تواند در این باره قضاوت کند.

سگ

سگ

اگر در رابطه ای قرار داری که به صورت های مختلف در معرض آزار هستی، خودت را نجات بده و از آن خارج شو. تو تنها نسبت به خودت تعهد داری و نباید به خاطر رودرواسی یا ترس، در مسیری که اشتباه است قدم برداری.

خوک

خوک

مدتی است که منتظر یک برخورد عاشقانه بوده ای و حالا می توانی منتظر این رویداد باشی. سعی کن از روی هیجان واکنش نشان ندهی و این شور و علاقه را به مرور بروز دهی تا راه عقل در کنار احساس باز بماند و همه چیز تحت کنترل پیش رود.