زمان مطالعه : ۳ دقیقه
موش

موش

گاهی افراد زیادی در پی راندن منفعت به تو هستند اما در همان میان به فکر منافع خودشان نیز هستند. باید در این مواقع رادار هایت را تیز کنی و خودت شرایط خوب و بد را از هم تشخیص بدهی. تو قدرت تحلیل خوبی داری.

گاو

گاو

احساس مسئولیتی که داری می تواند در بیشتر موارد به تو کمک کند حتی اگر گاهی خودت را کلافه و سر در گم کند. شاید تلاش هایی که تا کنون کرده ای برایت راضی کننده نباشد اما در مسیر درستی قدم گذاشته ای.

ببر

ببر

ممکن است قدمی رو به جلو برداری که در همان ابتدای امر با موفقیت رو به رو نشود اما ناامید نشو زیرا موفقیت در یک قدمی توست. از لحاظ عاطفی موفقیت های خوبی در راه است که باید به آن ها اهمیت بدهی.

خرگوش

خرگوش

این روز ها در دنیای دیگری سیر می کنی دنیایی که شاید برای دیگران قابل درک نباشد اما برای تو باور پذیر است و این خودش کافیست. اگر می خواهی در مکالمه دو نفره با فردی که دوستش داری پیروز شوی بهتر است است مسیر صحبت را عوض کنی؛ پیروزی در عشق بی معناست.

اژدها

اژدها

نگذار رفتار عصبانی و نسنجیده یکی از همکارانت تو را به حدی ناراحت کند که روزت خراب شود. تو مسئول بی فکرانه دیگران نیستی پس دست از خودخوری بردار و سعی کن با صبر شگفت انگیزت ورق را به نفع خودت برگردانی.

مار

مار

امروز روز عجیب و غریبی برای تو خواهد بود چون کاملاً یک روز خنثی است که نه می توانی آن را یک روز خوش در نظر بگیری نه یک روز افتضاح ولی تو می توانی آن را به خوش ترین روز عمرت تبدیل کنی.

اسب

اسب

شاید در حال حاضر نتوانی آن طور که دوست داری سخاوتمندانه از دوستانت پذیرایی کنی چون از نظر مالی در فشار هستی ولی فراموش نکن پس از هر سختی آسانی خواهد آمد و زندگی از هم اکنون زیبا تر و بخشنده تر می شود.

قوچ

قوچ

امروز روز تغییرات بزرگ است. امروز همه جنبه های زندگی تو درگیر تغییرات شگفت انگیزی می شود که تمام روز ادامه خواهد داشت. حتی بسیاری از اطرافیانت هم درگیر آن خواهند شد ولی نتیجه بسیار فوق العاده خواهد بود.

میمون

میمون

شاید نتوانی آنطور که شایسته عزیزانت است از آن ها پذیرایی کنی؛ چون در مضیقه مالی قرار داری. اما یادت باشد که بعد از این شرایط سخت اوضاع دوباره بهبود پیدا می کند. همه تو را به دست و دلبازی می شناسند و وضعیت تو را درک خواهند کرد.

خروس

خروس

واکنش افراد مختلف در شرایط بحرانی با هم متفاوت است و تو نمی توانی از دوستت توقع داشته باشی همانطور رفتار کند که تو می خواهی. به تفاوت های انسان ها احترام بگذار و از تنش های احتمالی دوری کن. 

سگ

سگ

امروز برای تو روزی پر نشاط است و سرگرمی هایی را تجربه خواهی کرد که مدت ها از آن ها محروم بوده ای. تو به یک انگیزه یا دلخوشی نیاز داری که باعث شود در مسیر قرار بگیری. سعی کن از زندگی لذت ببری.

خوک

خوک

پیش از آنکه با خشم و عصبانیت برنامه هایت را پیش ببری و رفتار ناآرامی داشته باشی، کمی به خودت زمان بده که اوضاع را کنترل کنی و همه جوانب را بررسی کنی. خشم تمام نظم زندگی را از بین خواهد برد.