زمان مطالعه : ۳ دقیقه
فروردین

فروردین

امروز در معاشرت ها و روابطت دچار دوگانگی هایی می شوی که نیاز به زمان دارد تا همه چیز برایت روشن شود. فقط آگاه باش که در زندگی نباید چیزی را سخت بگیری و بگذار اتفاقت سر زمان خودشان بیافتند.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

امروز باید از خداوند به خاطر همه داشته هایت تشکر کنی. روز های سخت رو به پایان هستند و نوید صبحی روشن در راه است. این روز ها مورد توجهات خاصی قرار می گیری که به شدت به نفع تو خواهد بود.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

سرعت بیش از حد مراقب از دست دادن منظره راه می شود پس سعی کن برای رسیدن به هدف عجله نکنی و از زیبایی های مسیر رسیدن به آن نیز لذت ببری. در محل کار احتمال چالش هایی وجود دارد که تو از پسشان بر می آیی.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

خوش شانسی دقیقا نزدیک خانه تو ایستاده و نباید با اشتباهات کودکانه آن را دور کنی. سعی کن این روز ها کمی عاقلانه تر تصمیم بگیری و واقع بینانه تر نگاه کنی. انرژی فردای تو مدیون تصمیم های درستی است که امروز می گیری.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

انسان های منفی را از دور خود دور کن. تصمیمی مهمی در زندگی خود گرفته ای که تمام زندگی تو را تحت تأثیرات فوق العاده شگفت انگیز خود قرار خواهد داد پس نیاز است با تمام قدرت برای آن بجنگی.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

موفقیت فوق العاده ارزشمندی که امروز به دست آورده ای نتیجه تلاش هایی است که این مدت انجام داده ای. سرت را بالا بگیر و به خودت افتخار کن ولی دست از تلاش نکش چون موفقیت اصلی هنوز رخ نداده ولی بسیار نزدیک است.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

حس کمال گرایی تو موجب می شود که همیشه به دنبال بهترین ها در زندگی خود باشی ولی کلید خوشبختی لذت بردن از همین شادی های کوچکی است که امروز نیز تجربه خواهی کرد.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

چه چیزی بهتر از اینکه یکی از سرگرم کننده ترین و مفرح ترین تفریحات تو قرار است به یک حرفه پول ساز برایت تبدیل شود؟! اتفاقی که امروز در زندگی تو رخ خواهد داد. اتفاق های خوبی در راه است.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

اگر امروز برای صحبت کردن در مشکلات عاطفی که درگیر آن هستی آمادگی نداری، بهتر است این کار را به زمان دیگری موکول کنی و به خودت سختی ندهی. می توانی از پس این مشکل بربیایی و باید به آن زمان بدهی.

فال حافظت را بگیر

دی

دی

سعی کن به جای واکنش تدافعی نسبت به مشکلات، به آن ها توجه کنی و برای رفع سختی ها تلاش کنی. تو می توانی از پس سختی ها بربیایی، اما باید با خودت مدارا کنی و با فشار زیاد، روحیه ات را تضعیف نکنی.

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

باید از مسیری که در آن هستی عبور کنی. بهترین کار این است که از خلاقیت هایت استفاده کنی و خودت را به چالش بکشی، اما دچار روزمرگی نشوی و به بحران هایی که سر راه داری تن ندهی.

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

این روزها خوشبختی به زندگی تو سر زده اما روی تازه ای دارد و هنوز با آن خو نگرفته ای. به مرور اوضاع برای تو بهتر خواهد شد و مسیر پیشرفت به گونه ای خواهد بود که همه چیز را دوست داشتنی می بینی.

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر