زمان مطالعه : ۴ دقیقه
فروردین

فروردین

امروز برای رسیدن به راه های مناسب و کشف بهترین مسیر باید کمی بیشتر روی خواسته هایت تمرکز کنی. اهدافت را دنبال کن و برای سال جدید از آن ها غافل نشو. گاهی از سرعت عملت ناراضی هستی، باید بدانی که این امری طبیعی ست.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

اگر امروز به دنبال خواسته هایت نروی شاید فردا دیگر برایت جذابیتی نداشته باشد و افسوس آن را بخوری. هرگز از یافته های ذهنی ات غافل نشو و نشانه هایی که به ذهنت می رسد را کنار هم بچین. آن ها می توانند خیلی چیز ها را سریع تر برایت روشن کنند.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

امروز می توانی به اطرافیانت انرژی مثبتی را انتقال بدهی که برای خودت هم احساس خوشایندی در پی دارد. در میان روابط عاطفی ات وقفه ای افتاده و همه چیز در حالت سکون قرار گرفته اما به زودی این وضعیت رفع خواهد شد.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

روز هایی سر راهت قرار می گیرند که شاید هرگز فکرش را هم نمی کردی. گاهی برخی اتفاقات حامل نشانه هایی هستند که تو باید آن ها را دریافت کنی و اگر نه دیگر جایی برای اعتراض نیست.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

امروز روز کاغذ بازی است. امروز لازم است برای پیشبرد اهدافت کمی درگیر کاغذ بازی های اداری شوی پس صبور باش و با دقت کلیه فرم هایی که در اختیارت فرار می گیرد را تکمیل کن. صبر و دقت راز موفقیت امروز است.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

امروز به روشنی شب و روز می توانی خوب و بد را تشخیص دهی ولی در مورد انسان های اطرافت این طور نیست چون همه آن ها هم خوب و هم بد هستند پس سعی کن با جنبه های خوب آن ها ارتباط برقرار کنی و آن ها قضاوت نکنی.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

زیبایی در نگاه توست نه آن چه به آن نگاه می کنی پس با دید مثبت به همه چیز نگاه کن تا بتوانی زیبایی های ان ها را کشف کنی. هر چیز به ظاهر ساده و معمولی هم جنبه های زیبا و فوق العاده ای دارد.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

فکر کردن به چیز هایی که دوست داری یا رویا هایی که در سر داری می تواند انگیزه و مثبت نگری که امروز به آن نیاز داری را در اختیارت قرار بدهد. پس پرنده خیالت را پرواز بده و با او همراه شد تا تو را به دنیای شیرین خود ببرد.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

امروز یک برنامه هیجان انگیز در انتظار توست که مدت هاست آرزویش را داشته ای؛ اما شرایط کمی تغییر کرده و از بابت نتیجه کار نگرانی. این نگرانی به جاست و تو باید نشانه ها را جدی بگیری. حتماً با کسی که مورد اعتماد توست در مورد دلمشغولی هایت مشورت کن و از او کمک بخواه. 

فال حافظت را بگیر

دی

دی

ارتباط تو با یکی از دوستان صمیمی ات دچار مشکل شده و اختلافات قدیمی سر باز کرده است. بهتر است کینه ها را کنار بگذاری و دلیل نگرانی ات را به دوستت بگویی. این کار ممکن است در وهله اول سخت به نظر برسد؛ اما نتیجه آن بهتر خواهد بود و این اختلافات به زودی حل می شوند. 

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

پیشنهاد تازه و عجیبی به تو شده که ذهنت را به شدت درگیر کرده است. تو دوست داری این پیشنهاد را بپذیری اما از عاقبت این انتخاب مطمئن نیستی. پذیرش این شرایط درست است؛ اما بهتر است بی گدار به آب نزنی و برای پیشرفت اوضاع، کمی صبر کنی. برای این کار هیچ وقت دیر نیست.

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

درگیر رابطه عاطفی تازه و متفاوتی شده ای و به همین دلیل زندگی تو رنگ و بوی جدیدی گرفته است. برای شناخت یارت بیشتر زمان بگذار و سعی کن با او صحبت کنی. بدون صحبت کردن، بسیاری از گره ها بسته می مانند و رابطه دچار مشکل می شود. تو حق داری زندگی عاشقانه و شادی داشته باشی پس برای آن تلاش کن. 

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر