زمان مطالعه : ۳ دقیقه
فروردین

فروردین

امروز باید از شدت رقابت ها کنی و سعی کنی شاخص اندازه گیری را روی نتیجه نهایی قرار بدهی. شاید امروز اتفاقات آسانی نیافتد اما به زودی با یک استراحت و وقفه دلنشین نیروی تازه ای خواهی گرفت.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

این روز ها احساس تنهایی شدید تو را فرا گرفته و تصور می کنی هیچ کس تو را نمی فهمد. بهتر است معاشرت با دوستان قدیمی را سر دهی. این روابط می توانند پلی برای شروع ارتباط های جدید و آشنا شدن با اشخاص جدید باشد.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

تو فرد یا انرژی و مثبتی هستی که می توانی با همین انرژی بسیاری از پروژه ها را با موفقیت سپری کنی و به افراد دیگر هم این انرژی خوب را منتقل کنی. برای پر انرژی بودن خودت را تحت فشار قرار نده هر انسانی می تواند یک روز حالش خوب نباشد.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

برخی افراد در زندگی ممکن است انرژی ات را بیش از حد کاهش بدهند باید بدانی که هیچ لزومی به ارتباط با آن ها نیست. سعی کن در سرمایه گذاری های اخیر تمام دارایی ات را نگذاری همیشه حدی برای اطمینان باقی بگذار.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

اگر منتظر آن هستی که یک نفر بالاخره از راه برسد و با یک کلید طلایی در های خوشبختی و آینده ای شگفت انگیز را به روی تو و زندگی ات باز کند، هر چه زود تر از خواب بیدار شو و خودت فکری به حال زندگی و آینده ات بکن.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

گاهی لازم است برای این که به چیز هایی که دوست داری برسی، کمی کوتاه بیایی و اشتباهاتی که تا کنون انجام داده ای را بپذیری یا از دیگران درخواست کمک کنی. غرور در این مرحله به تو کمکی نمی کند.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

گاهی لازم است برای یک بار دیگر به برخی افراد و خودت فرصت دوباره بدهی تا شاید بتوانی اختلافاتی که در یک رابطه قدیمی داشته ای را کنار بگذاری و یک شروع دوباره را تجربه کنی.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

انسان ها بسیار پیچیده تر از آن چیزی هستند که فکر کنی توانستی یکی از آن ها را به طور کامل بشناسی. امروز یکی از نزدیکانت حرکتی از خود انجام می دهد که این جمله را به طور کامل به تو یادآوری می کند.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

امروز فرصت فوق العاده ای در اختیار تو قرار می گیرد که خودت را بروز دهی و آینده ات را تغییر دهی. سعی کن از زمانت بهترین بهره را ببری و این فرصت را به هیچ عنوان از دست ندهی. این شرایط همان چیزی است که مدت ها در انتظارش بوده ای.

فال حافظت را بگیر

دی

دی

تلاش های تو در محیط کار به خوبی دیده می شود و مدیر ارشد تو از توانایی های تو آگاه است. پیش از این که ناامید شوی و زیر همه تلاش هایت بزنی، در مورد نگرانی هایت با او صحبت کن و بازخورد مثبت او را دریافت کن. 

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

آنچه که به عنوان هدف جانبی و رویای زندگی در سر داری، با تلاش زیاد قابل تحقق است اما نیاز به صرف وقت دارد. فکر نکن یک شبه می توانی به همه آرزوهایت برسی و خودت را با دیگران مقایسه کن. تو با توجه به شرایط زندگی ات در وضعیت ایده آلی قرار داری.

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

حسادت را کنار بگذار و به آینده امیدوار باش. تو با چشم داشتن به زندگی دیگران و مقایسه وضعیت خودت با اطرافیان، از آرامش دور می شوی و نمی توانی به کارهایت رسیدگی کنی. به خودت زمان بده و اجازه بده همه چیز طبق زمان خودش پیش رود.

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر