زمان مطالعه : ۳ دقیقه
فروردین

فروردین

خونسردی ات را حفظ کن و مراقب سخنانت باش. در انتخاب دوستان هوشیار باشی و گول افراد به ظاهر مهربان را نخور. ممکن است امور خانوادگی یا کاری اندکی دچار تزلزل شوی که باید با بهترین تصمیم همه چیز را حل کنی.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

تو فردی وفاداری هستی و این ویژگی باعث محبوبیت تو در نظر معشوقت شده است. سعی کنید قدر داشته های خود را بدانی و به حسادت دیگران روی داشته هایت فکر نکنی، زیرا تو از باطن زندگی و ذهن افراد باخبر نیستی.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

بهترین توصیه در حال حاضر برای تو، دور از شدن از فعالیت های شغلی و صرف وقت برای استراحت و تفریح است. این روز ها باید به خودت و تقویت روحیه ات بیش از هر چیز دیگری اهمیت بدهی. به دنبال راهی مناسب برای برطرف کردن مشکلات باش.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

از فضای مناسب برای بهبود روابط دوستانه و اجتماعی استفاده کن. از پنهان کردن احساسات واقعی ات به شخصی که دوستش داری خودداری کرده و به او ابراز علاقه کن. پول زیاد به معنی خوشبخت بودن نیست پس زیاده خواهی را از برنامه هایت حذف کن تا به لذت بیشتری برسی.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

برای یک سفر چند روزه یا حتی یک پیک نیک نصف روز برنامه ریزی کن. چیزی که این روز ها شدیدا به دنبالش هستی را طبیعت می تواند به تو هدیه بدهد پس آن را از خود دریغ نکن.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

امروز روز ماجراجویی است. امروز به کودک درون تو اختصاص دارد تا کمی از زیر فشار روزمرگی های بزرگسالانه بیرون بیاید و دوباره آزادانه بدود و صدای خنده اش بلند شود.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

امروز روز تامل است. امروز را مانند یک نیش ترمز کوچک در مسیر پر سرعت زندگی ات در نظر بگیر تا سرعت را کم کرده و کمی به کار هایی که تا کنون انجام داده ای یا قصد انجامش را داری فکر کنی.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

زندگی در جریان است و برای کسی صبر نمی کند پس خودت را درگیر مسائل حاشیه ای و قضاوت های بی مورد زندگی دیگران نکن. این زمان را برای ارتقا و بهبود زندگی و استعداد های خود اختصاص بده.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

شاید تو انسان آگاه و دانایی باشد اما یادت باشد که همه ما نقص هایی داریم و ممکن است در زندگی به کمک دیگران نیاز داشته باشیم. خودت را از همراهی عزیزانت بی نصیب نکن و به خودت اجازه بده در صورت بروز مشکل، از آن ها کمک بخواهی. 

دی

دی

ممکن است این روزها بعضی از همکارانت بخواهند از توانایی های تو برای رسیدن به مقاصد خودشان بهره ببرند. یادت باشد که مرز این کار را تعیین کنی و اجازه ندهی کسی از آنچه به تو متعلق است، سوء استفاده کند.

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

قرار نیست رابطه دوستانه برای تو پر از درگیری و نگرانی باشد پس اگر این شرایط پیش آمده، برای رفع مشکل اقدام کن. گاهی لازم است تکلیف خودت را تعیین کنی و بدون هیچ ترس و نگرانی، از ادامه یک رابطه جلوگیری کنی.

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

به خودت و کاری که انجام می دهی ایمان داشته باش و اجازه نده تصمیمات افراد در روند برنامه های تو اختلال ایجاد کند. تو می توانی طوری پیش بروی که همه چیز به خوبی مدیریت شود پس ترس های را کنار بگذار.

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر