زمان مطالعه : ۴ دقیقه
فروردین

فروردین

امروز فرصت مناسبی برای هماهنگ کردن چند برنامه دور همی برای آخر هفته است. روزت را به نور خورشید شروع کن که بهار در راه است. تغییرات خوبی در راه است. امید هیچ گاه نتیجه پشیمان کننده نمی دهد.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

امروز برای انجام دادن کار های حساس فرصت خوبی است اما باید مثل همیشه حواست به تمام جزییات باشد. ارتباطات عاطفی در حال رشد و به ثمر رسیدن هستند. ناامید نشو و برای نعمت هایی که داری خدا را شکر کن.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

روز هایی آفتابی نزدیک است، معامله های پر سود، پیشنهاد های کاری ایده آل و همکاری های نتیجه بخش. یک سفر خارج از کشور در راه است که ممکن است آن را کمی به تعویق بیاندازی. این روز ها فرصت برای سرمایه گذاری فراهم است اما باید کمی محتاطانه عمل کنی.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

پرنده خوشبختی روی شانه های تو نشسته و آنقدر عوامل خوشبختی جلوی چشمت قرار گرفته که گاهی متوجه آن ها نمی شوی. باید کمی از توقع هایت بکاهی و از زندگی ات لذت ببری. تلاش های تو ممکن است کمی دیر به نتیجه برسد اما نتیجه شگفت انگیزی در پی خواهد داشت.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

امروز ممکن است کمی حس حسادت متولد مرداد بیدار شود. یکی از همکاران تو به جایگاهی رسیده که همیشه آرزویش داری. برای موفقیت بیش تر او دعا کن و مطمئن باش هیچ چیزی بی دلیل در این دنیا اتفاق نمی افتد. کمی صبورباش. هوفقیت در یک قدمی توست.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

امروز روز یاری رسانی برای متولد همیشه پرانرژی و سرحال شهریور است. یکی از نزدیکانت به کمک تو نیاز دارد ولی خجالت می کشد مستقیم به تو بگوید ولی حدس این مسأله کار سختی نیست؛ خودت می توانی او را پیدا کنی.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

امروز روز برنامه ریزی است. امروز که برنامه های زیادی نداری زمانی را برای خودت در نظر بگیر و به جمع بندی برنامه های این ماه بپرداز. ببین چه برنامه هایی را انجام داده ای، کدام ها را نصفه رها کرده و کدام ها را اصلاً شروع نکرده ای.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

امروز روز مهربانی برای متولد آبان است. امروز قرار است تو نماینده مهربانی باشی. هیچ کس نباید از مهربانی بی نصیب بماند. این مهربانی تنها مختص انسان ها نیست. گل ها، درختان و حیوانات را فراموش نکن.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

در روزهای اخیر کمی فشار کاری داشته ای و همین باعث خستگی تو شده است. البته که کارها روی روال افتاده اند و همه چیز به خوبی در حال پیشرفت است. نتیجه زحماتت را به زودی می بینی و بهتر است با همکاری با دیگران، خستگی روح و جسمت را کم کنی. 

فال حافظت را بگیر

دی

دی

ممکن است یک رابطه عاطفی یا موقعیت شغلی را از دست بدهی و همین موضوع باعث نگرانی تو شود. به جای غصه خوردن به این موضوع فکر کن که چرا این مشکل برای تو پیش آمده و از آن درس بگیر. اگر توانستی، کاری کن که چیز از دست داده را دوباره به دست بیاوری. 

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

امروز برای تو روز بی نظیری است و انرژی فوق العاده ای که داری، در روزهای آینده هم با تو همراه است. سعی کن به دیگران کمک کنی که آن ها هم حال خوبی داشته باشند و در مسیر زندگی آن ها تفاوت هایی ایجاد کنی. این انتقال انرژی در جهان مسری می شود و دنیا را به جای بهتری تبدیل می کند. 

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

در جمع دوستان صمیمی با فردی جالب آشنا می شوی که تو را به سمت خودش جذب می کند. این فرد اشتراکات بسیاری با تو دارد و ارتباط با او برای تو جالب و خوشایند است. به ادامه این ارتباط فکر کن و با خود او هم تمایل به آشنایی را مطرح کن. این رابطه ثمرات خوبی در پی دارد. 

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر