زمان مطالعه : ۴ دقیقه
فروردین

فروردین

امروز از نظر مادی همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت و زمان خوبی برای سرمایه گذاری یا خرید خانه است. اعتماد به نفس خود را افزایش بده.

اردیبهشت

اردیبهشت

در محل کار به پیشرفت قابل توجهی دست خواهی یافت و موجب تحسین اطرافیانت می شود. قدرت تصمیم گیری تو باعث می شود تا بتوانی پروژه ها را به انجام برسانی.

خرداد

خرداد

امروز شانس زیادی در ملاقات با نیمه گمشده خود خواهی داشت و نباید این فرصت را از دست بدهی. کمی از وقتت را به خودت اختصاص بده و برای سال آینده نیز برنامه ریزی کن.

تیر

تیر

به یاد داشته باش زمانیکه به دیگران توصیه ای می کنی، بهتر است آنها را نیز برای خودت هم به کار بگیری. روزهای خوبی در انتظار تو است و باید امیدوار باشی.

مرداد

مرداد

با یک نفر بحث کوتاهی خواهی داشت که این موضوع منجر به عدم تمرکز تو بر روی مسائل کاری می شود. سعی کن احساسات خود را درگیر مسائل حرفه ای نکنی.

شهریور

شهریور

چالش های زندگی شاید باعث شود که در دوره ای کوتاه تحت فشار قرار بگیری، اما مطمئن باش به نفع تو خواهد بود و منجر به موفقیت تو در آینده می شود.

مهر

مهر

سعی نکن با جریان زندگی بجنگی و باید بدانی که روش متفاوتی را در پیش بگیری تا بتوانی موفق شوی. انرژی مثبت اطرافت را جذب کن تا بتوانی روز خوبی داشته باشی.

آبان

آبان

امروز با موانعی در راه پیشرفت خود روبرو می شوی که باعث می شود در راه رسیدن به اهداف خود دچار شک و تردید شوی. نگران هیچ چیز نباش.

آذر

آذر

ذهنت را بیش از حد درگیر مسائل و اتفاقات نکن و با دید بازتری به اوضاع بنگر. کارهای زیادی برای انجام دادن داری و باید وقت خود را تنظیم نمایی.

دی

دی

مشکلی برای تو پیش آمده که در این بین به حمایت اطرافیانت نیاز خواهی داشت. در نتیجه غرور خود را کنار گذاشته و از دیگران کمک بخواه تا بتوانی سریعتر آنها را حل کنی.

بهمن

بهمن

احساس می کنی کسی تو را حمایت نمی کند و تنها هستی. در مقابله با مشکلات منطقی رفتار کرده و با افراد آگاه نیز مشورت کن. به یک سفر کوتاه برو.

اسفند

اسفند

به خودت برس و بیش از حد خود را درگیر مسائل کاری نکن. از روزهای آخر سال برای خوشگذرانی و سفر استفاده کرده و پروژه های نیمه تمام را به پایان برسان.

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر