زمان مطالعه : ۴ دقیقه
فروردین

فروردین

با افراد کمی برخورد می کنی که فقط به امروزشان توجه کنند. آن ها علاقه مند به جست و جو و بازی کردن با برخی ترفند ها هستند که اگر نمی توانی بهشان کمک کنی پس مانع هم نشو اما از آن ها فاصله بگیر؛ زیرا برخی از آن ها ممکن است نظرات اشتباهی راجع به تو بدهند. تو مسیر خودت را ادامه بده.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

زمانی برای انجام محافظه کاری برایت به وجود آمده است، از آن استفاده کن چون چیز های خوب آهسته به دست می آیند. یک عاشقانه یا کار جدید در حال آمدن است که خوشحالی زیادی در پی دارد. قبل از غواصی پایت را به آب بزن و کمی آن را امتحان کن بعد خودت را تمام و کمال در موقعیت قرار بده.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

ایده های امروزت بهترین ایده هایی هستند که ارائه می دهی، پس چرا هیچ کس به تو گوش نمی دهد؟ صبر کن این همه ماجرا نیست بلکه پرتابی جدی به سوی راه های روشن است. در عوض این واقعیت را در ذهن داشته باش که می توانی هدایتگر موضوعات باشی اما تصمیم گیرنده هر چیزی نه. در موقعیت های گروهی گاهی بهترین پاسخ، پاسخ درست نیست بلکه جوابی است که جمع با آن موافقند.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

رابطه های پیچیده شده با پول، پیچیده و پیچیده تر می شوند و فقط به این دلیل است که خودت به آن اجازه می دهی. سعی کن بیشتر از آنچه که نیاز داری صرفه جویی کنی. به سرعت به روال قبل باز خواهی گشت اگر کمی تدبیر داشته باشی. تو انسان پایداری هستی اما همیشه می توانی پایدار تر هم باشی.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

امروز غرورت می تواند به ضررت عمل کند. نگذار غرور بی جا جلوی پیشرفت تو را بگیرد. اگر چیزی را نمی دانی اشکالی ندارد از کسانی بپرسی که از آن مطلع هستند. همه قرار نیست از عهده همه چیز به تنهایی بر بیایند.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

امروز روزی تاریخی در زندگی تو محسوب می شود چون تغییری بسیار بزرگی رخ می دهد. ممکن است در ابتدا برایت بسیار سخت باشد که با این تغییر کنار بیایی ولی این تغییر دستاورد های فوق العاده ارزشمندی برای تو دارد.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

اگر امروز حوصله و حال و هوای بودن در جمع را نداری پس به خواست خودت احترام بگذار. از این فرصت استفاده کن تا با خودت خلوت کنی و در مورد برنامه هایت در آخرین هفته دی ماه تصمیم بگیر.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

امروز بهتر است بیش تر از پیش از خودت مراقبت کنی چون برخی از افراد می خواهند ناراحتی های خود را سر تو خالی کنند؛ ناراحتی هایی که ارتباطی هم به تو ندارند. سعی کن وارد بازی آن ها نشوی.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

تو از پس انجام کارهایی بر میایی که هرکسی توانایی کنترل و رسیدگی به آن ها را ندارد. با این حال نباید به خودت مغرور شوی و دیگران را تحقیر کنی. امروز زمان انجام یکی دیگر از آن کارهای توانمندانه است. تلاش کن در مسیر انجام این کار، به دیگران هم کمک کنی پیشرفت کنند. 

فال حافظت را بگیر

دی

دی

زندگی مثل یک بازی پیچیده و هیجان انگیز است و در بازی ها شکست مفهومی ندارد. هرچه که هست، تجربه و آمادگی پیدا کردن برای شروع یک بازی جدید است. با همین روحیه زندگی کن و یاد بگیر از اتفاقاتی که برایت پیش می آید درس بگیری تا در آینده زندگی بهتری داشته باشی. 

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

برنامه های فشرده هفته ای که گذشت تو را به شدت خسته کرده است. به خودت زمان بده و امروز را استراحت کن تا بتوانی جسم و روحت را برای یک شروع تازه آماده کنی. زیاد کار کردن نشانه موفقیت نیست. به بازده و کیفیت کار توجه کن، نه اندازه و کمیت آن ها. 

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

به خودت قول بده اگر توانستی بر اساس اصول و برنامه مشخص، به هدفی که می خواهی دست پیدا کنی؛ به خودت هدیه ای که دوست داری را بدهی. همین امروز برای این موضوع برنامه ریزی کن و یک هدیه ارزشمند برای خودت در نظر بگیر تا روحیه بگیری. تو شایسته بهترین ها هستی.

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر