زمان مطالعه : ۴ دقیقه
فروردین

فروردین

شخص جدیدی وارد زندگیت می شود و وقت گذراندن با او تغییرات شگرفی را در دیدگاه تو به وجود می آورد و مقدمات پیشرفت تو را فراهم می سازد.

اردیبهشت

اردیبهشت

بیش از حد عجول بودن در زندگی باعث می شود تا نتوانی آنطور که باید از اتفاقات اطرافت لذت ببری  این موضوع به مرور زمان باعث افسردگی تو خواهد شد.

خرداد

خرداد

امروز کارهای زیادی را برای انجام دادن خواهی داشت و به همین دلیل باید صبح خود را با انرژی مضاعف شروع نمایی تا بتوانی سریعتر آنها را به پایان برسانی.

تیر

تیر

گاهی زندگی پیچیده به نظر می رسد و در آن زمان باید دست از تلاش بیهوده برداری و صبر کنی. نگران نباش و از دیگران نیز برای حل مشکلاتت کمک بخواه.

مرداد

مرداد

تلاش بیهوده برای جلب رضایت اطرافیان تنها ناامیدی تو را در پی خواهد داشت، زیرا آنها مثل تو فکر نمی کنند و باید این تفاوت ها را بپذیری تا آرامش داشته باشی.

شهریور

شهریور

امروز سعی کن خونسردی خود را حفظ کنی و به جزییات مسائل توجه زیادی نداشته باشی، زیرا این کار آزردگی تو را در پی خواهد داشت. به خودت بیشتر برس.

مهر

مهر

پیشرفت فوق العاده و غیر قابل انتظاری خواهی داشت که شادی تو و نزدیکانت را در پی دارد. به شریک زندگیت بیشتر توجه کرده و با خرید یک هدیه او را خوشحال کن.

آبان

آبان

اگر می خواهی به موفقیت برسی باید از تنبلی و یک جا نشستن دست برداری و با شناخت استعدادهای درونی خود در مسیر رسیدن به موفقیت گام برداری. آنگاه خواهی دید مسیر برای تو هموار می شود.

آذر

آذر

حجم بالای وظایف و مسئولیت های تو باعث تحلیل انرژی‌ات می شود. به همین دلیل بهتر است آنها را تقسیم کنی و از انجام کارها به صورت انفرادی بپرهیزی.

دی

دی

امروز مجبور هستی زمان زیادی را برای انجام کارهای اداری صرف کنی و از آنجاییکه انجام آنها ضروری است، در نتیجه باید صبور باشی و سریعا واکنش نشان ندهی.

بهمن

بهمن

افکار زیادی در سر داری و می خواهی آنها را با اطرافیانت در میان بگذاری. صبر کن و قبل از هر تصمیمی خوب فکر کرده و نتیجه کار را نیز در نظر بگیر تا پشیمان نشوی.

اسفند

اسفند

بهتر است میان منطق و احساسات توجه کنی و به صدای قلبت نیز گوش دهی.گاهی احساسات بهترین تصمیم را می گیرند و نباید به همه چیز به صورت جدی نگاه کنی.

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر