زمان مطالعه : ۳ دقیقه
فروردین

فروردین

امرزو باید به کار های عقب افتاده بپردازی و اجازه ندهی چیزی تو را از این مسیر روشن باز دارد. در عشق ثابت قدم باش و از خودخواهی هایت کم کن. لجبازی در هیچ رابطه ای منجر به نتیجه های خوب نخواهد شد.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

تو فرد بسیار سخاوتمند و خوش قلبی هستی که هر کاری از دستت بر بیاید برای دیگران انجام می دهی. این که از خوشحالی همه خوشحال می شوی که نعمت بزرگ است که نتیجه اش روی زندگی ات بسیار تاثیر گذار خواهد بود. گام های بزرگی بر می داری که بسیار برایت خوش یمن است.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

با اراده و اعتماد به نفسی که داری چنان سرمایه گذاری های خوبی انجام می دهی که بیش از هر زمان دیگری می تواند برایت رضایت بخش باشد. این روز ها نباید از نتیجه های ناموفق دلسرد و ناامید بشوی زیرا معجزه در چند قدمی تو ایستاده است.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

انرژی امروز تو می تواند چنان بازی را به نفعت باز گرداند که خودت هم باور نکنی. در آرزو هایت مراقب آنچه که می خواهی باش. در مسیر اهدافت از هیچ پله ای دریغ نکن. در محل کار فرصت های خوبی برایت فراهم است از آن ها استفاده کن.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

به تصمیم های مهمی که امروز لازم است بگیری، بسیار فکر کن. تصمیم هایی که بر اساس هیجانات و احساسات لحظه ای می گیری، ممکن است در ابتدا خوشایند باشند ولی به مرور زمان با فروکش کردن احساساتت، تازه چهره واقعی خود را به تو نشان می دهند.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

امروز روز کنترل احساسات برای متولد پر انرژی شهریور است. همان طور که همیشه در بیان احساسات مثبت سنگ تمام می گذاری، امروز در شرایطی قرار می گیری که اگر خود را کنترل نکنی مانند کوهی آتشفشان فوران کرده و تمام اطرافیانت را هم بسوزانی.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

امروز یک خبر مهم در راه است؛ شاید تو پیام رسان این خبر باشی یا کسی که خبر قرار است به او برسد. در هر صورت این خبر، می تواند تغییراتی را همراه خود داشته باشد که تو را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

نگذار احساسات و افکار منفی دیگران روی تو و احساس خوبی که امروز داری اثر خود را اعمال کند. تو به تمام انرژی خود نیاز داری تا به برنامه هایت سر و سامان داده و روز را به بهترین نحو ممکن به پایان برسانی.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

تو سعی داری فرد خاصی را از خودت راضی نگه داری و به این شیوه به او نزدیک شوی. این روش خوب است اما نباید سبب شود که تو از خودت دور شوی. سعی کن به جای این کار با او صحبت کنی و به بیشتر خودت را به او معرفی کنی.

فال حافظت را بگیر

دی

دی

اگر مسأله ای پیش آمده که سبب ناراحتی و آزار تو شده بهتر است آن را کنار بگذاری و بیش از این به خودت آسیب وارد نکنی. این شرایط می تواند به مرور زمان روحیه تو را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به ناآرامی تو شود.

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

این روزها درگیر مسأله پیچیده ای شده ای که نه برای تو منفعت مالی و نه سود روحی و روانی دارد. بهتر است این وقت را صرف کارهایی کنی که حداقل باعث آرامش و سرگرمی تو می شوند. روزهای سختی در پیش است خودت را برای این روزها آماده کن.

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

امروز فرصت خوبی داری که از اندوخته هایت بهره ببری و نشان دهی که لیاقت شرایطی که در آن قرار گرفته ای را داری. بهترین کار این است که بدون غرور و خودپسندی پیش بروی و نشان دهی که توانایی های فراوانی داری.

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر