زمان مطالعه : ۴ دقیقه
فروردین

فروردین

امروز باید بازی هایی را تجربه کنی که هر کس دیگری می تواند آن را انجام دهد.خودت را وسط بازی بیانداز تا توانایی ات را ببینی؛ از هیچ چیز نترس. شاید امروز کمی خسته کننده باشد اما با انجام کار هایی که تو را به هدفت نزدیک تر می کند می توانی بهتر عمل کنی.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

تاخیری در برنامه های سفرت پیش می آید. بهتر است گزینه ها و برنامه نویسی هایت را محدود کنی. برای امضای کار های کاغذی کمی صبر کن. در مورد یک عنصر مربوط به سفرت عدم اطمینان زیادی وجود دارد که به زودی همه چیز روشن می شود.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

احساسات مبهمی خارج از ذهن آگاهت شکل گرفته است، امروز همه چیز واضح تر می شود اما نتیجه ممکن است تو را گیج کند. بهتر است تعهداتی در زمینه های پیش آمده انجام بدهی اما برای امضاء کردن اسناد حقوقی هنوز فرصت باقی ست. سعی کن کمی محتاط تر باشی.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

اثبات ها و تحلیل هایی را در ارتباط با باید ها و نباید های رفتار فردی در نظر می گیری که شاید فقط از دیدگاه تو صحیح باشد. امروز با فضل بیشتری رفتار کن که نتیجه اش بسیار در روند زندگی ات تاثیر گذار است. یک تعهد در زندگی کاری یا شخصی ات پیش می آید.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

امروز به یک مهمانی یا دورهمی دعوت می شوی. فرصت را از دست نده چون در این ضیافت خیلی بیش تر از آن که حتی تصورش را بتوانی انجام بدهی قرار است به تو خوش بگذرد و تازه چه چیز های شگفت انگیزی در انتظار توست.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

امروز لازم است فرزند شهریور کمی احتیاط داشته باشد و سفره دلش را پیش هر کسی باز نکند و احساساتش را به هر کسی در میان نگذارد. راز ها و گفته های ارزشمندت را پیش خودت نگه دار یا آن ها فقط با کسانی در میان بگذار که به آن ها اعتماد داری.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

امروز در حسرت گذشته هستی؛ فکر می کنی کاری در گذشته انجام داده ای که باید آن را جبران کنی؟ تمرکز خود را روی این بگذار هم اکنون که فرصت داری کارهایت را درست انجام داده چون همین لحظات حال به مرور گذشته ات را می سازند.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

امروز زنگ تفریح هفته است آن هم برای متولد آبان که این روز ها دارد خودش را در کارهایش غرق می کند. با دوستانت هماهنگ کن و به سینما یا تئاتر برو و برنامه ای که دوست داری را تماشا کن.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

انتخاب همیشه بین بد و بدتر نیست. گاهی مجبوری بین دو مورد خوب انتخاب کنی که این شرایط را سخت می کند. بیش از زمان حال، به این فکر کن که کدامیک در آینده هم برای تو خوب و دوست داشتنی خواهند بود. امروز، زمان انجام یک انتخاب بزرگ است!

فال حافظت را بگیر

دی

دی

داستان زندگی تو جالب و هیجان انگیز است، اما نباید اجازه دهی کسی تو را الگوی خودت قرار دهد و با تعریف کردن وقایع، سرمشق دیگران شوی. این شرایط برای تو جواب داده و ممکن است حتی نزدیک ترین فرد به تو هم نتواند از پس چنین زندگی بربیاید. 

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

اگر فکر می کنی در کاری کند پیش می روی و پیشرفت چندانی نداری، نباید انگیزه ات را از دست بدهی. بعضی کارها نیاز به تلاش مداوم و طولانی مدت دارند. به جای در جا زدن یا رها کردن کاری که دوستش داری، به خودت فرصت خطا کردن بده ولی انگیزه ات را از دست نده. 

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

موضوعی تو را غمگین و پریشان خاطر کرده؛ اما تمام این مشکلات از ذهن کمال گرا و سخت گیری که نسبت به خودت داری نشئت می گیرد. زندگی را آسان تر بگیر. اینکه می خواهی به مطلوب ترین چیزها دست پیدا کنی و نمی توانی خوشی های کوچک را ببینی، تو را غمگین می کند. 

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر