زمان مطالعه : ۳ دقیقه
فروردین

فروردین

افکار و نظرات دیگران نباید روی تصمیم نهایی تو تاثیر گذار باشند. باید بتوانی از آن ها درس بگیری و اجازه ندهی کلیت ذهن تو را در بر بگیرد. شاید این روز ها متوجه شوی که شخصی پست سر تو سخن می گفته بهتر است واکنشی به او نشان ندهی و بگذاری زمان همه چیز را مشخص کند.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

لحن تند تو ممکن است باعث رنجش اطرافیانت بشود پس سعی کن این روز ها کنترل بیشتری روی خود داشته باشی. زندیگ سالم  خوبی را تجربه می کنی که خیلی ها آرزوی آن را دارند، شکرگزار باش و خودت را به خاطر چیز های پوچ و قدر نشناسی های دیگران سرزنش نکن.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

در کار های خدماتی کمی دچار مشکل می شوی زیرا این کار ها نه به روحیه تو و نه وضعیت روحی که در حال حاضر داری می خورد. شاید این روز ها به زمان بیشتری برای فکر کردن و تصمیم گرفتن نیاز داری. این فرصت را از خودت دریغ نکن.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

این روز ها باید از دغدغه هایت کم کنی و بیشتر وقتت را به لذت بدن از زندگی و لحظه های بی نظیری که در آن قرار گرفته ای، اختصاص بدهی. کمی بیش از حد نسبت به اطرافیانت حساس شده ای که باید که موضوع را برطرف کنی.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

احساس می کنی که تنها شده ای و تمام دوستانت از اطرافت پراکنده شده اند. با یک دعوت ساده می توانی به نادرستی این افکار پی ببری ولی چند تن از دوستانت از تو دلخور هستند و نیاز به دلجویی دارند

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

احساس می کنی تمام راه ها به روی تو بسته شده است؟! امروز به طرز معجزه آسایی دری به روی تو و زندگی ات باز می شود که برای از بین بردن تمام این افکار منفی کفایت می کند.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

واقعیت هر چند تلخ از پنهان کاری بهتر است پس به جای انکار به فکر راه حلی برای برطرف کردن مانعی باش که سر راهت قرار گرفته است. تنها کافیست اولین قدم را برداری تا دنیا حسن نیت خود را به تو ثابت کند.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

شکست پایان راه نیست آن هم در چنین روز طلایی که در های رحمت خدای مهربان به روی تو باز می شود پس دستت را روی زانو هایت بگذار و دوباره به سوی آرزو هایت قدم بردار.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

امروز آغاز انگیزه ای فوق العاده برای به راه انداختن کسب و کاری است که مدت ها در ذهن پرورانده ای. بهتر است ارتباطات خودت را گسترده تر کنی و از موقعیت های کاری که داری در این مورد هم بهره ببری.

فال حافظت را بگیر

دی

دی

این روزها یک برنامه غیر منتظره پیش روی توست که بحث برانگیز است اما در آینده جذاب و دلنشین خواهد بود. خودت را از فرصت هایی که داری محروم نکن و یاد بگیر از زندگی با تمام چالش ها لذت ببری.

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

این روزها اعتماد به نفس تو به وضعیت مطلوب و دوست داشتنی رسیده که منجر به آگاهی شخصی تو خواهد شد. به توانایی هایت ایمان داشته باش و از پیشرفت نترس. از رویاهایت دست نکش و به تلاش ادامه بده.

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

امروز شانس با تو همراه است و در برنامه رقابتی که داری به خوبی پیش خواهی رفت. سعی کن از تجربیاتی که کسب می کنی بهترین ایده ها را بگیری و برای رفع مشکلات به توانایی هایت اتکا کنی. 

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر