زمان مطالعه : ۳ دقیقه
فروردین

فروردین

تو فرد با محبت و مهربانی هستی که این روز ها پاداش کارت را می گیری. اگر در این روز های اخیر احساس پریشان حالی کرده ای بهتر است با تمرینات آرامشی و انگیزشی روحیه ات را بازگردانی کنی. اعتماد به نفس داشته باش و برای اشتباهاتت عذر خواهی کن.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

این روز ها کمی برنامه های مالی ات دچار بهم خوردگی شده که به زودی همه چیز درست می شود. امروز فرصت خوبی برای صحبت کردن با دوستان و مشورت گرفتن از آنان است. از احساسات هیچ چیز را دریغ نکن و خودت را برای اتفاقات عالی آماده کن.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

رفتار های برازنده ای که این مدت از خودت نشان داده ای می تواند باعث جذب افرادی شود که تو به آن ها تمایل داری. این گرایش به سمت خوبی هدایت می شود فقط باید مراقب آن باشی. در مورد گلایه های قدیمی ذهنت را پاک کن.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

فرصت خوبی برای ترفیع پیدا کرده ای که باید از آن به نحو احسن استفاده کنی. تمامی تلاش هایی که این مدت کرده ای به زودی ثمره اش را می بینی. امروز لحظات خوبی را تجربه خواهی کرد که همراه با یک آرامش طولانی مدت است.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

تغییر از خود تو شروع می شود. تا زمانی که تو نخواهی به زندگی ات سر و سامانی دهی، هیچ کس نمی تواند به تو در این راه کمک کند. خودت باید فرشته نجات زندگی ات شوی.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

ممکن است در حال حاضر آن سرمایه مالی یا حمایتی که مد نظرت است را در اختیار نداشته باشی ولی از خواسته ها و برنامه هایت کوتاه نیا و کار را آغاز کن. کمک سریع تر از آنچه انتظار داری از راه خواهد رسید.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

وقتی پای عشق به میان می آید، دنبال روش ها و اتفاق های عادی نباش چون غیر منتظره ها در راه است و همین اتفاقات شگفت انگیز است که به عشق معنا می بخشد و آن را چنان زیبا می کند.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

بر روی خوبی های همسرت تمرکز کن و نکات منفی شخصیتی اش را مرتب به او یادآوری نکن. رعایت همین نکته های کوچک است که زندگی را زیبا می کند و عشق را به زندگی ات دعوت می کند.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

یادت باشد که هر زمان دری به روی تو بسته شود، در تازه ای باز خواهد شد که شادی و رضایت تو را در پی خواهد داشت. از این روزهای سخت عبور می کنی و باید ارزش های زندگی ات را بشناسی. خوب است لیستی از دارایی های مادی و معنوی ات تهیه کنی. 

فال حافظت را بگیر

دی

دی

گاهی باید پایت را روی ترمز بزنی و از زیبایی های مسیر لذت ببری. با این سرعتی که برای زندگی کردن در پیش گرفته ای نمی توانی آرامش و آسایش را تجربه کنی. یادت باشد که کار و فعالیت زمینه زندگی هستند نه اصل آن.

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

شاید وظایف متعدد اجتماعی این روزها باعث گیجی تو شده باشند اما خودت می دانی که این روزها بهترین زمان برای پیشبرد اهداف تو هستند. شش ماه انتهایی سال برای تو حیاتی و تعیین کننده اند پس دست از تلاش برندار و با قدرت جلو برو.

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

شور و هیجانی که در گذشته داشته ای کمی از تو دور شده و در لاک خودت فرو رفته ای. درست است که زندگی این روزها با تو سر سازگاری ندارد اما باید نوع تفکرت را تغییر دهی و با تکیه بر توانایی هایت به آینده امیدوار باشی.

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر