زمان مطالعه : ۳ دقیقه
فروردین

فروردین

خودت را از قید و بند وسواس های ذهنی خارج کن و بگذار بدنت به آرامش قبل باز گردد حتی اگر برخی افراد تو را بی تفاوت خطاب می کنند. بهتر است در روابط خود با عزیزانت با واقعیت رو به رو شوی و از تصور آن ها به چیزی که نیستند خودداری کنی.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

اگر می خواهی اتفاقات مثبت در زندگی ات رخ بدهد، لازم است که مثبت اندیش باشی. به زودی موفق به دستیابی به برخی از اهداف حرفه ایت خواهی شد. این روز ها فرصت های خوبی داری که می توانی به نفع خودت از آن ها استفاده کنی.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

از نادیده گرفتن احساسات عزیزانت خودداری کن و وقت بیشتری را صرف بودن در کنار آن ها کن. افراد درجه دو را وارد حریم خصوصی خودت و عزیزانت نکن و اجازه نده که همه آن ها با هم برایت در یک دایره ارتباطی قرار بگیرند.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

اجازه نده افراد بی اهمیت موفق به خراب کردن روحیه خوب و انگیزه بالایت شوند. به زودی روابط گرم و صمیمانه ای با شریک زندگی ات خواهی داشت. امروز، روزی ایده آل برای رهایی از تمام قید و بند های زندگی و انجام کار های مورد علاقه ات است.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

امروز بلند پروازی تو به بالاترین حد خودت رسیده است. اگر می خواهی برای رسیدن به آرزو هایت که برای آن ها برنامه ریزی کرده ای قدمی برداری، امروز بهترین زمان برای شروع است.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

نگذار افکار منفی و ترس ها و دلهره های عزیزانت و حرف های بد خواهانت تو را از هدف هایی که اینقدر برایش زحمت کشیده ای، دور کند پس یک نفس عمیق بکش و فقط بر روی خواسته هایت تمرکز کن.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

شاید در نگاه اول این طور به نظر می رسد که دیگران دارند به تو حسودی می کنند و صحبت هایشان بر این اساس است ولی با کمی دقت متوجه می شوی که آن صحبت ها تو را متوجه جنبه هایی می کند که به آن ها دقت نکرده بودی.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

چنان روی اهدافت تمرکز کرده ای و پایت را روی پدال گاز فشار داده ای و در مسیر زندگی پیش می روی که متوجه این نشده ای که چقدر از  دوستان و خانواده ات دور افتاده ای.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

امروز انرژی زیادی داری و بهتر است آن را به خاطر مسائل بی اهمیت به هدر ندهی. باید یاد بگیری چطور به اعصابت مسلط باشی و خودت را از شر هر نوع بددلی رها کنی. امید همان چیزی است که مسکن توست پس آن را فراموش نکن.

دی

دی

تو بهتر از هر کس دیگری یارت را می شناسی و می توانی در این بحرانی که دارد به آن کمک کنی. با آرامش و صبوری با او گفت و گو کن و از اتهام زدن به او دست بکش. او به هم دلی تو نیاز دارد پس تلاش کن در این راه همراه خوبی باشی.

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

شکست همیشه ممکن است رخ دهد پس مشکلات گذشته را فراموش کن و به آن ها به چشم یک تجربه مهم و بزرگ نگاه کن. تو وظیفه داری از خودت مراقبت کنی و اولین قدم این است که افکار پوچ و ناامید کننده را از خودت دور کنی.

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

کم صبری و لجاجت همان چیزی است که این روزها باعث شده آرامش نداشته باشی. اگر می خواهی دوباره خودت را پیدا کنی، به معجزه زمان ایمان داشته باش و به جای این همه ناآرامی، کمی خودت را رها کن تا ببینی چه در انتظار توست.

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر