زمان مطالعه : ۳ دقیقه
فروردین

فروردین

اگر می خواهی توجه عشق و قرد مورد علاقه ات را جلب کنی بهتر است خیلی به او وابسته نباشی. تو باید قرد مستقلی باشی که بدون او هم بتوانی زندگی کنی. در مورد گانه زنی هایی که ذهنت را درگیر کرده حکم صادر نکن گذر زمان همه چیز را ثابت می کند.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

امروز یک فرصت فوق العاده برای شروعی دوباره است. امروز آزادی تا هر آنچه که را می خواهی تجربه کنی. در گفتگو های دونفره معمولا برنده ماجرا تو هستی و این قضیه امروز به شدت زیاد به شم می خورد. توقعاتت را کم نکن و خط قرمز هایت را واضح بیان کن.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

روابط تو با اطرافیان بخاطر ایجاد احساس رضایت درونی پیش می رود. در جبهه های مالی سعی کن بیگدار به آب نزنی. مهربانی با افرادی که دوستش داری به شدت توصیه می شود. این روز ها خودت را بیش از حد درگیر کار نکن.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

موفقیت های بی نظیری را در محیط کار شاهد هستی که همه آن ها نتیجه تلاش تو هستند و جا برای بهتر شدن هم دارند. آدم ها به تو احساس اطمینان دارند و اینکه بتوانی این احساس را تا پایان پروژه در آن ها نگه داری مهم ترین رمز موفقیت است.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

امروز اطلاعات زیادی در مورد چه کسی، چه زمانی، چه چیزی و کجا در ذهن و فکر تو را چنان به خود مشغول کرده است که لحظه ای نمی توانی آرام بگیری و احساس آرامش کنی. نگران اتفاقاتی که از کنترل تو خارج است، نباش.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

اتفاقات و کار هایی که در طول هفته گذشته رخ داده است، نا خودآگاه ذهن تو را به خود مشغول کرده است ول در آخرین روز هفته نیاز به استراحت داری تا بتوانی برای هفته جدید پر انرژی و سرحال باشی. خودت را با بودن در جمع یا فیلم دیدن سرگرم کن تا دهنت آزاد شود.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

در آخرین روز هفته چه چیزی بیشتر از بودن در جمع دوستان و خنده ها و قهقه های از ته دل می تواند تو را سر حال بیاورد. هفته پر کاری را در پیش داری که برای موفقیت در آن به روحیه و انگیزه نیاز داری.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

گاهی بی خیالی بهترین درمان برای تویی است که می خواهی همه چیز آن طور که دوست داری پیش برود و سر ساعت معین به نتیجه مورد نظر برسد. فراموش نکن برخی چیز ها از کنترل تو خارج است.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

بهتر است این روزها بیشتر مراقب اعمال و رفتارت باشی تا به خودت یا دیگران آسیبی نرسانی و باعث بروز سوءتفاهم نشوی. خوب است برای خودت برنامه ای ترتیب دهی و به جای اتلاف وقت و خودخوری، به ایده هایت بپردازی. 

فال حافظت را بگیر

دی

دی

نگرانی های مالی به زودی رفع می شوند اما گذر این دوران نیاز به مدیریت زمان و بودجه دارد. تو پیش از این هم چنین شرایطی را طی کرده ای اما حالا وقت آن است که استرس ها را کنار بگذاری و با عزم راسخ به سراغ فرداها بروی.

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

مسائل عاطفی ذهن تو را به شدت درگیر کرده و حال خوبی داری که ممکن است در صورت ناآگاهی تو، به مشکل دچار شوند. مدیریت اوضاع را به دست بگیر و اجازه نده ذهن تو همه چیز را تحت سلطه بگیرد. گاهی خیال پردازی بزرگ ترین آفت است.

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

روحیه تو خسته و کسل است و همین باعث شده در کارت بی دقتی هایی رخ دهد. گذر از این دوران نیازمند مدیریت عمیق و برنامه ریزی دقیق است و تو باید در این مسیر از کمک عزیزانت بهره ببری. خوب است به خودت کمی استراحت دهی. 

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر