زمان مطالعه : ۳ دقیقه
فروردین

فروردین

امروز از انرژی مضاعفی برخوردار هستی و این امر باعث موفقیت تو در فعالیت های گروهی در محل کارت خواهد شد. تو بهتر از هر کس دیگری طرف مقابلت را می شناسی پس نصیحت ها را بشنو اما در نهایت این تو هستی که باید تصمیم بگیری.

فال حافظت را بگیر

اردیبهشت

اردیبهشت

شکست های گذشته را فراموش کن و از بها دادن به آدم های پوچ زندگی ات دوری کن. از عجول بودن برای رسیدن به اهداف خود در زمینه شغلی بپرهیز و صبور باش تا هر چیزی در زمان خودش اتفاق بیافتد. موقعیت های خوب یکی یکی به سراغت می آیند.

فال حافظت را بگیر

خرداد

خرداد

در روابطت با اطرافیان انعطاف بیشتری از خود نشان بده تا از ایجاد هرگونه مشکلی در کار و زندگی شخصیت جلوگیری شود. بهتر است وقت مشخصی را برای برآورده کردن نیازهای شخصی خود اختصاص بدهی.

فال حافظت را بگیر

تیر

تیر

آرام باش و سعی کن خونسردی ات را حفظ کنی، به این ترتیب به راحتی می توانی راه حل های مناسب مشکلات به وجود آمده را پیدا کنی. این روز ها ممکن است دغدغه های شغلی باعث عصبی بودنت در محیط کار شود.

فال حافظت را بگیر

مرداد

مرداد

به عنوان یک مدیر توانا، وقتی همه ناامید و دلسرد شده اند تو نباید خودت را ببازی. هنوز بازی تمام نشده و تو شکست نخورده ای. با کمی دقت می توانی راه موفقیت را پیدا کرده و تا پایان روز آن را به دست آوری.

فال حافظت را بگیر

شهریور

شهریور

انتظار تو از یک روز شاد و پر انرژی چیست؟ این یک تعریف کلی است. دنیا برای رساندن تو به ان چیزی که می خواهی به جزئیات بیشتری از دوست داشتنی هایت نیاز دارد.

فال حافظت را بگیر

مهر

مهر

مسئولیت مهمی به تو سپرده شده است که لازم است در پایان روز به طور کامل به سرانجام برسانی. با برنامه ریزی دقیق و درخواست همکاری از افراد متخصص می توانی از پس آن بربیایی.

فال حافظت را بگیر

آبان

آبان

وقتی می خواهی یک سرمایه گذاری جدید انجام دهی لازم است تمامی اطلاعاتی که برای پیشبرد کار ها نیاز داری را کامل و روشن دریافت کنی. بدون دریافت این اطلاعات اقدام به امضا قرارداد نکن.

فال حافظت را بگیر

آذر

آذر

تو مرتب به فکر بهبود زندگی عزیزان خود هستی و گاهی فراموش می کنی که برای شادی و آرامش زندگی خودت هم تلاش کنی. درست است که از خودگذشتگی و ایثار نیاز روابط ماست اما این نباید به معنای نادیده گرفتن خودت باشد.

دی

دی

ممکن است این روزها برای تو پر استرس باشد و نگران پیشبرد کارهایت باشی اما همه چیز به مرور زمان حل می شود. تو نیاز داری که برنامه هایت را درست پیش ببری تا قلق کار را به دست بگیری. به خودت زمان بده.

فال حافظت را بگیر

بهمن

بهمن

این روزها بیش از همیشه قدر سلامتی را می دانی و به خوبی می توانی از شادی های کوچک لذت ببری. قدردان زندگی باش. زندگی همین فرصت های کوچک شادی است که گاهی اهمیت و ضرورت آن را فراموش می کنی.

فال حافظت را بگیر

اسفند

اسفند

اجازه نده حال نامساعدی که این روزها داری گریبان تو را بگیرد و به یک وضعیت دائمی تبدیل شود. تو می توانی به بهبود شرایط کمک کنی. نقطه ابتدایی مشکل را پیدا کن و سعی کن از ریشه آن را حل کنی. 

فال حافظت را بگیر

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

طالع بینی چینی

طالع بینی ماه مهر