زمان مطالعه : ۳ دقیقه

نام کتاب: راز لکنت زبان (بازشناسی ماهیت لکنت زبان و درمان آن)

نویسنده: کامبخش فرهمند پور

ناشر: نشر نواندیش

اختلالات گفتاری یکی از مهم ترین چالش های زندگی افراد است که از سنین ابتدایی زندگی آغاز و تا زمان جوانی و حتی میان سالی ادامه می یابد. ریشه هایی چون تاخیر در گفتار، آزردگی های روانی و یا آسیب های مغزی از عوامل بسیار مهم لکنت زبان به شمار می آیند. به غیر از موارد ذکر شده عوامل ناشناخته دیگری نیز در ایجاد و بروز لکنت زبان موثر هستند، عواملی که در صورت شناسایی صحیح آن ها فرد می تواند حتی در سنین بعد از بلوغ نیز درمان موفقی داشته باشد. لکنت زبان اغلب اوقات تاثیرات مخربی بر روی شخصیت فرد دارای لکنت می گذارد و علاوه بر شخصیت او می تواند موقعیت کاری و اجتماعی اش را نیز به مخاطره بیندازد. سن درمان را اغلب سنین کودکی می دانند. زیرا در کودکی درمان ریشه های روانی و خاطرات کودک به سرعت انجام می شود. دوران بلوغ و پس از آن هرچند که برای درمان لکنت زبان دیر نیست اما فرد برای درمان به مراقبت بیش تری نیاز است.

نویسنده در کتاب انواع لکنت، چگونگی بروز آن و چگونگی بهبود آن را مورد بررسی قرار داده است. مبحث را از زمان آگاهی کودک از لکنت زبانش شروع می کند، مسائل خانوادگی، اجتماعی و شخصیتی لکنت زبان را واکاوی می کند و درادامه راه کارهایی برای درمان آن ارائه می دهد.

کتاب شامل فصولی چون: چگونگی آغاز لکنت زبان، شبه لکنت ها، گسترش زبان، پنهان کاری، علل نابسامانی ها، عوارض لکنت زبان، ماهیت لکنت زبان، درمان، مشکلات درمان، رسانه ها، خانواده ها، پیشگیری و نقد و … است.

این کتاب برای افرادی که لکنت زبان دارند و خانواده هایی که در جمعشان فردی با لکنت زبان زندگی می کند مناسب است.

منودلیار کتاب های زیر را به تو پیشنهاد می کند.

عاشقانه های شاعر گمنام

کلاه کافکا

بوستان سعدی