زمان مطالعه : ۲ دقیقه

نام کتاب: تاریخ معماری معاصر ایران

نویسنده: امیر بانی مسعود

ناشر: هنر معماری قرن

حسین شیخ زین الدین عقیده دارد که معماری زبان بشریت است: «اگر بخواهیم در آینده چیزی از خود داشته باشیم، یعنی سهمی در ساختن تمدن بشری نصیب ما شود، باید گذشتهٔ خود را به خوبی بشناسیم. اگر ما حرفی برای گفتن داشته باشیم این حرف به زبان ما باید باشد. تا به زبان خود مسلط نشویم و به زبان خود حرف نزنیم، به زبان دنیا حرف نخواهیم زد.»

کتاب نگاهی به معماری معاصر است. مباحث ذکر شده در آن را می‌توان به چند دسته تقسیم‌بندی کرد: «معماری دورهٔ قاجار، معماری دورهٔ پهلوی اول، معماری دورهٔ پهلوی دوم و معماری سه دهه بعد از انقلاب اسلامی». تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران در دورهٔ قاجار، نحوهٔ آشنایی ایرانیان با فرنگ، تأثیر اندیشه‌های غرب در محیط‌های علمی، بسترهای اجتماعی و … مهم‌ترین مباحث تشکیل دهنده کتاب هستند. علاوه بر آن‌ها نویسنده به بررسی تطبیقی تحولات و جنبش‌های معماری معاصر غرب نیز پرداخته است.

به عقیده فیروز «هر بار که در فضایی قرار می‌گیریم احساسی وجود ما را می‌آکند، احساسی فراتر از جمع احساس‌های پنج‌گانه. معماری از همین رو متمایز از سایر هنرهاست، چرا که انسان را به تمامی در بر می‌گیرد و او به هنگام احاطه شدن در معماری، به اجزا دقیق می‌شود، آن‌ها را مطالعه و روابط را کشف می‌کند.» شناخت معماری و فضاهای گوناگون از دوره‌های مختلف کمک می‌کند روابط سیاسی- اجتماعی و فرهنگی هر دوره را شناخت.

کتاب شامل کارنامهٔ حرفه‌ای اولین معماران تحصیل کرده و بسیاری دیگر که به صورت دغدغه مند معماری را در پی گرفته‌اند است. معمارانی که به معرفی آثار و اندیشه‌هایشان پرداخته شده می‌توان به میرزا علی‌خان مهندس، کریم طاهر زاده، هوشنگ سیحون، عبدالعزیز فرمانفرماییان و … اشاره کرد.

منودلیار کتابهای زیر را به تو معرفی می کند.

 تأملات

 نی نی تپلی در مزرعه

زندگی، جنگ و دیگر هیچ (گزارشی از ویتنام و مکزیک)