زمان مطالعه : < 1 دقیقه

تاریخچه نوروز

نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان، تجلی فرهنگ غنی ایران زمین و تجدید خاطره بزرگی است؛ خاطره خویشاوندی انسان با طبیعت.

برخی از منابع تاریخی و اسطوره ای، پیدایش نوروز را به جمشید (چهارمین پادشاه پیشدادی ایران) نسبت داده اند. البته برخی نیز معتقد هستند که این جشن پیش از او و از دوره پادشاهی سومریان برگزار می شد.

رد پای نوروز را می توان در مجموعه کاخ های تخت جمشید دید. نقوشی از قوم های مختلف که برای مراسم نوروز هدایایی را پیشکش می‌کردند.

این جشن از لحظه اعتدال بهاری آغاز می شود. لحظه ای که خورشید از خط استوای زمین گذشته و به سوی شمال آسمان می رود و این روز مصادف است با نخستین روز از ماه فروردین (اورمزد روز).