زمان مطالعه : ۱ دقیقه

همه ما ترس هایی داریم. برای مقابله با آن ها باید قدرت وجودیتو جمع کنی و با ترس هات روبرو بشی. از تاریکی می ترسی؟ از ارتفاع ترس داری؟ فکر می کنی دیوار ها دارن به تو نزدیک و نزدیک تر می شن؟ تو از چی می ترسی؟ چه چیزی باعث می شه از ترس زهره ترک بشی و جیغ بنفش بزنی؟ تنها بودن در تاریکی؟ عروسکی که بهت چشمک میزنه؟ عنکبوتی که از حد معمول بزرگ تره؟ صدای طوفان؟ گیر کردن در یک جای کوچک؟ بیا با هم ببینیم فوبیای چی داری دوست منودلیاری من.

بزار فوبیاتو حدس بزنم

بزار فوبیاتو حدس بزنم