زمان مطالعه : ۶ دقیقه

باغ مقدس | نمایشگاه انفرادی آناهیتا غضنفری

افتتاحیه : جمعه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۷

نمایش تا ۳۱ مرداد ماه ادامه دارد

ساعات بازدید جمعه ها ۴-۸ شنبه تا پنجشنبه ۱۱-۸ شب

گالری دوشنبه ها تعطیل است

Sacred Garden

A Solo Exhibition by Anahita Ghazanfari

Opening Reception: Friday, August 10, 2018
۴:۰۰-۸:۰۰ pm

(Exhibition is on view through August 22, 2018)

Daily viewing 11am-8pm

The Gallery is closed on Mondays.

آناهیتا غضنفری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه هنر تهران می‌باشد.
فرش ایرانی به زعم فوکو نمونه ای از همان فضاهای هتروتوپیایی است که او معرفی می کند. ساختار طرح فرش عمدتا استعاره ای از حیات و هستی است و هماهنگی  بین فرم و محتوای آن شکل ظاهر را به محتوای تفکر اسطوره ای آن پیوند میزند
مجموعه باغ مقدس نیز بر آن است تا نقش فرش را که همانا تکه ای از هستی است در برشی از زمان ثبت و ضبط کند. از موضوعات رایج در فرش های ایرانی، گل است. تصویر یک باغ سرسبز که عمیقا ریشه در میراث مذهبی و فرهنگی طراحی ایرانی دارد. طراحی باغ معمولا بر اساس باغ های رسمی در ایران باستان و پریان باستان ساخته شده است که مملو از گل ها و گیاهانی که توسط پانل های زینتی از مسیر راه جدا می شود. به نظر می رسد که باغ، بهشت را درست از آسمان می آورند و می خواهند آن را روی زمین بگذارند و بر آن زندگی کنند. آوردن باغ ازآسمان بر روی زمین و راه رفتن بر روی آن و احساسی که می خواهید آن را در زندگی برای خود همیشه حفظ کنید. تصور زندگی بر روی قطعه ای از تاریخ و فرهنگ و نفس کشیدن در فضایی که نمادی از طبیعت ناب است . جایی که گویا مدت زمان طولانی است که زمان در آن متوقف شده است، اما انسان همچنان به ریتم ابدی طبیعت در آن زندگی می کند. زمان عبور می کند و همه چیز به آرامی، اما بی وقفه تغییر می کند. یک روز خیلی طول نخواهد کشید اما تغییرات اتفاق می افتد. هر روز کمی متفاوت است، کمی به این طریق و کمی به طریق دیگر اما کاملا بی اراده. می خواستم زمان را متوقف کنم و باغ را ترک کنم و اجازه ندهم بمیرد. من می خواستم بهشت برای همیشه در سکوت باقی بماند. من می خواهم در بهشت زندگی کنم بهشت را زنده نگه دارم

به گفته آناهیتا غضنفری

براستی اعتقاد دارم که هنر سرشار از احساس است و در نفس انسان قرار دارد
هنر به وسیله ی انرژی های هارمونیک و زیبایی طبیعت به وجد می آید
طبیعت در درون ما است همان طور که در اطراف ما است و ما از آن سرچشمه می گیریم و
مدرنیته این حقیقت را رد نمی کند
طبیعت اولین خلاقیت های درون یک هنرمند را لمس و طلب می کند. بنابراین آثار هنری
روح و شخصیت هنرمند را به دنیای بیرون بروز می دهد
در مورد من ، طبیعت با تسلط بر زیبایی باشکوه و تناقض اش
با ناپایداری و زوال تدریجی بوجود آمده توسط بلند پروازی و محدودیت های انسان
با روح من سخن میگوید
و در نهایت طبیعت به ما منبع امید و تداوم را می شناساند

Anahita Ghazanfari
She has a Master of Art in Illustration, Art University,
Tehran, Iran.
The carpet design structure is mostly a metaphor of life and existence, and links the harmony ( form of harmony) between form and content of that form of appearance to its mythical thought content. The Sacred Garden also seeks to record the pattern of carpet as representative of the world at some point in time to make eternal.
One of the most common themes in persian rugs is Floral. The image of a lush garden is one that deeply rooted in both the religious and cultural heritage of the persian design. Garden design is usually based on the formal gardens of ancient persia with their abundance of flora separated by pathways and ornamental panels. It seems the garden is coming straight from heaven, that they want to have it on earth and live on it. The Idea of bringing the garden on earth and walk on it every day feels that you want to keep it in your life forever.
Nature features prominently in Anahita’s body of work, combined with elements of memories from her past and influences from Iranian Islamic art. Despite accepting the modern world, Anahita realizes that nature is all enveloping, and that we, too, are very much a part of nature.

As she said:
“I truly believe that art is soulful and resides deep within oneself. Art is roused by
the harmonious vibes and beauty of nature that  envelopes us. Nature is within us
as it is around us and we all hail from nature. Modernity does not annul this fact.
Nature touches and invokes its most primal creativity in an artist. Hence, works of
art are projections of an artist’s soul to the outside world. In my case, nature
speaks to my soul and predominantly through its magnificent beauty and
permanence paradoxical to the evanescence imposed by human ambition and
limitations. Nature gives us recognition of source and hope of continuity.”