زمان مطالعه : ۲ دقیقه

یکی از رازهای افراد خوش لباس و جذاب، مرتب بودن آنها است، زیرا به پوشش و ظاهر آراسته خود اهمیت می دهند و این موضوع نشان دهنده این است که برای خودشان ارزش قائل هستند. در این مقاله مهمترین اشتباهات که باعث شلخته و نامرتب نشان دادن افراد می شود را باهم می خوانیم:

۱. لباس های چروک: این موضوع نشان می دهد که نسبت به لباس ها خود بسیار بی توجه هستی و به خودت نمی رسی، به همین دلیل تاثیر بدی بر روی دیگران می گذارد.

۲. لباس های سفیدِ رنگ گرفته: برای جلوگیری از رنگ گرفتن لباس سفید در ماشین لباسشویی، بهتر است آنها را از لباس های رنگی جدا کنی.

۳. لاک ناخن نامنظم: در واقع می توان گفت که ناخن های بدون لاک، بسیار بهتر از یک مانیکور یا لاک نامنظم است.

۴. لباس های گشاد: در واقع بهترین لباس برای هر فرد دقیقا سایز و متناسب با فرم بدن او است و نه گشاد یا بیش از حد بلند و ناهماهنگ.

۵. البسه رنگ و رو رفته: می توان گفت که این مورد بسیار شایع است و برای جلوگیری از کم رنگ شدن لباس ها، آنها را به صورت برعکس و با دمای کم در لباسشویی بشور.

۶. پرز بر روی لباس

۷. لباس های پاره یا نخ نما

۸. کفش تنگ

منودلیار مقاله های زیر را به تو پیشنهاد می کند:

رنگ سال ۲۰۱۸

۵ دلیل شایع خشکی پوست